Predsjednik Sindkata Brčko distrikta Igor Babić kaže da se također odnosi i za isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u javnoj upravi koji imaju plaću manju od 1.200 KM.

– Mi smo dobili informaciju da bi isplata jednokratne novčane pomoći zaposlenima u organima javne uprave trebala početi za najviše 15 dana u iznosu od 400 maraka čija je osnovna plata do 1.200 KM odnosno koja ne prelazi neoporezivi dio, kao i pravnim licima koje je osnovao Distrikt – pojasnio je Babić.

Prema riječima Babića pravo na ovu jednokratnu pomoć imaju i zaposleni u javnim preduzećima.

– S tim da će ako preduzeće posluje pozitivno isplatiti jednokatnu pomoć, a ukoliko preduzeća nemaju novčana sredstva bit će isplaćeno iz rebalansa budžeta Distrikta za 2023 godinu – istakao je Babić.

Kako je rekao, na spisku se nalazi oko 660 zaposlenih u organima javne uprave koji su ispunili uslove za isplatu ove pomoći, a što se tiče javnih preduzeća nemaju tačan broj.

– Vlada Brčko distrikta je tražila od javnih preduzeća da dostave spiskove sa žiro računima onih koji bi trebalo da dobiju ovu pomoć i vjerujemo da niko neće biti izostavljen – naveo je Babić.

Generalni štrajk zaposlenih u javnoj upravi Distrikta počeo je 23. maja ove godine a završen je četvrog jula potpisanim Sporazumom o prestanku generalnog štrajka između Vlade Distrikta i brčanskog Sindikata.