bdf.brcko@gmail.com

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana i konteksta u kojem ona djeluje. Do uspostave nove bošnjačke većine došlo je, ne zato što je opozicija bila dobra, ili što je stara većina bila loša. Na vlast se u Distriktu već dugo ne dolazi na osnovu kriterija kvalitetne vladavine u interesu građana i Brčko Distrikta. Do nove većine se došlo na krilima promjene na državnom nivou koju je podupirala međunarodna zajednica, kako bi SDA poslala u opoziciju sa još uvije nejasnim ciljevima.

I već u startu bilo je jasno da u novoj bošnjačkoj većini jedino dr. Nišić ispunjava elementarne ljudske, građanske i političke kriterije da preuzme funkciju gradonačelnika. S reputacijom dobrog i savjesnog ljekara, materijalno obezbijeđen, sa dugogodišnjim iskustvom poslanika, bez kriminogenih i koruptivnih afera iza sebe, bio je i ostao jedina ozbiljna bošnjačka opcija za mjesto gradonačelnika. No, svjestan u kakvom političkom okruženju mora preuziti ovu funkciju, nevoljno ju je prihvatio. S razlogom.

Kada ste u poziciji da morate obavljati najodgovorniju političku funkciju u Distriktu u kontekstu zategnutih nacionalnih odnosa na državnom nivou, koji se prelijevaju na Distrikt, bez mogućnosti da utičete na izbor članova vlade, još manje na izbor svojih savjetnika i saradnika, bez iskustva u radu izvršne vlasti, jasno vam je da vežete sebi politički kamen oko vrata. Ali izbora nije bilo.

U startu je bilo jasno da u ovakvom političkom okruženju heterogene i posvađane nove bošnjačke većine, s jedinstveni srpskim i hrvatskim predstavnicima u vlasti, s naslijeđenim „sumnjivim“ projektima jedina mogućnost otvaranja vrata boljoj budućnosti je bila korištenje usluga i inicijativa nestranačkih stručnih kadrova, koji su prava rijetkost u Distriktu.

Tako je dr. Nišić započeo razgovore sa bivšim gradonačelnicima i drugim javnim i kulturnim radnicima, inicirao susrete sa poduzetnicima iz Distrikta i okruženja, otvorio vrata stranom kapitalu ne bi li se ubrizgala svježa krv (nove inicijative) u kompromitiranu i posrnulu vladu u Distriktu.

To je, naravno, izazvalo nezadovoljstvo, prije svega, koalicionih partnera u vlasti koji su se uplašili da bi se mogao smanjiti njihov uticaj kao i udio privilegija u novoj vlasti. Počela su tiha osporavanja dr. Nišića, a onda i sve otvorenija najava skorih promjena, pa i smjena gradonačelnika, što naivno pokušava iskoristiti opozicija. Ono što se nezvanično moglo čuti kao alternativa dr. Nišiću je više nego kompromitirajuće kako za one koji to predlažu, tako i za sam Distrikt.

Ono što pod hitno mora shvatiti bošnjačka opozicija, tako i oni iz bošnjačke većine, kao i hrvatski i srpski partneri u vlasti, je da ono što u ovome trenutku može ponuditi bošnjačka alternativa je daleko ispod onoga što nudi i predstavlja dr. Nišić. To je trenutno tako, i zbog toga ni sam Nišić nije najsretniji.

Stoga je  neophodno, kako od opozicije, tako i od pozicije koji žele zaustavljanje daljnjeg kompromitiranja Distrikta, dati punu podršku dr. Nišiću kako bi on mogao isključiti iz vlade predstavnike onih stranaka koje otvoreno opstruiraju njegov rad, kao i jedan broj destruktivnih i nestručnih saradnika i na njihova mjesta postaviti stručne nastanačke kadrove, oko čije stručnosti postoji konsenzus.

Ono što mora biti jasno je da dr. Nišić, u ovome trenutku, nema političku alternativu. Stoga mu treba dati podršku. A na njemu je da tu podršku iskoristi na dobrobit svih, a prije svega građana Brčko Distrikta BiH.

 

 

 

O.L.

Izdvojeno