bdf.brcko@gmail.com

Plan rješavanja predmeta ratnih zločina realizovan 100% u Brčko Distriktu???

U skladu s revidiranom državnom strategijom iz 2020. godine, Tužilaštvo Brčko distrikta BiH podnijelo je Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH izvještaj o rješavanju predmeta ratnih zločina za 2022. godinu.

Iako je tokom prethodne godine radilo u znatno smanjenim kapacitetima, uslijed nepopunjenosti triju tužilačkih funkcija, Plan rješavanja predmeta ratnih zločina izvršen je u cijelosti.  Plan se odnosio na predmete u fazi istrage, kako po poznatom, tako i po nepoznatom počinocu, pri čemu je bilo planirano rješavanje po jednog predmeta iz obje vrste upisa. Oba predmeta riješena su donošenjem naredbe o obustavljanju istrage, tako da je, budući da nije bilo planiranih KTARZ predmeta, Plan izvršen u procentu od 100%.

Rekapitulacija svih neriješenih predmeta ratnih zločina pokazuje da ovo tužilaštvo nema neriješenih predmeta u fazi KTRZ prijave. U fazi KTRZ istrage ostala su neriješena tri predmeta protiv tri lica, a u fazi  KTRZ optuženja neriješena su još samo dva predmeta protiv tri lica. Dinamiku rješavanja predmeta u fazi optuženja diktiraju sudovi distrikta Brčko. U fazi KTARZ prijave ostao je u radu  jedan neriješen predmet, koji se odnosi na postupak revizije posmrtnih ostataka, dok su u fazi KTNRZ istrage ostala neriješena 72 predmeta. Među neriješenim KTN predmetima nalaze se 42 predmeta ustupljena od strane Tužilaštva BiH, a glavni razlog nerješavanja je nemogućnost otkrivanja počinioca krivičnog djela.

Na nivou Tužilaštva Distrikta trenutno su u radu istražni predmeti manje složenosti, od kojih se prioritetno rješavaju otvorene istrage po poznatom osumnjičenom – njih tri, dok se pored zastupanja ranije podignutih optužnica pred sudovima, intenzivno radi i na rješavanju svih slučajeva ratnih zločina po nepoznatnom počiniocu. U periodu najintenzivnijeg rada na predmetima ratnih zločina, od 2004.g. do 2014. g, Tužilašvo Distrikta procesuiralo je svih četrnaest osoba iz predmeta kojima je Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju u Hagu dodijelio A oznaku složenosti. Od četrnaest osoba iz predmeta ove oznake, u Brčkom ih je šestoro pravosnažno osuđeno na ukupno trideset i jednu godinu zatvora. Procesuiranje četiri osobe ustupljeno je drugim nadležnim organima, dok su istrage protiv isto toliko osumnjičenih obustavljene. U skladu s tada važećom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, procesuiranje tri osobe ustupljeno je Tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a za jednu od njih krivično gonjenje s ove instance ustupljeno je Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije. Srbijanskom pravosuđu Tužilaštvo Distrikta ustupilo je procesuranje jedne osobe. U predmetima oznake A, pred brčanskim pravosuđem osuđeni su:  Kosta Kostić (15 godina), Konstantin Simonović (6 godina), Pero Rikanović (5 godina i 6 mjeseci), Monika Kara Ilić (2 godine i 6 mjeseci), Miladin Tošić (1 godina) i Dragan Živković (1 godina).

Revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina usvojena je 2020. g. s ciljem da unaprijedi procesuiranje predmeta ratnih zločina u sudovima i tužilaštvima u BiH, posebno kroz odgovarajuću raspodjelu predmeta ratnih zločina između pravosuđa na nivou BiH, entiteta i distrikta Brčko. Aneksom B Strategije predviđeno je efikasnije procesuiranje najsloženijih i najprioritetnijih predmeta ratnih zločina, među kojima su prije svih predmeti protiv lica s A-liste Pravila puta, odnosno predmeti s ranijom standardnom oznakom A.

 

 

Izvor: RTV HIT

Izdvojeno