bdf.brcko@gmail.com

Brčko konačno dobija potpuno funkcionalnu hitnu pomoć?

Brčko Distrikt BiH u proteklim godinama se suočavao sa velikim problemom nepostojanja potpuno funkcionalne službe hitne medicinske pomoći. Na to su ukazivali građani, koji su bili uskraćeni za promptnu i potpuno adekvatnu medicinsku uslugu.

Međutim, poduzete aktivnosti rezultirale su formiranjem posebnog tima i nabavkom medicinske opreme, a planirana je i izgradnja objekta.

Naime, Služba hitne medicinske pomoći na prostoru Brčko distrikta godinama se sastojala isključivo od dva tehničara i vozača koji su izlazili na teren, a u specifičnim slučajevima pacijentima na mjestu događaja nisu bili u prilici pružiti potpunu medicinsku pomoć. Zbog toga su građani opravdano negodovali, a nadležni su prepoznali veličinu problema te su pokrenuli aktivnosti u cilju njegovog rješavanja.

“Mi smo u prethodnim godinama imali nekoliko neugodnih situacija jer nam ljekari nisu bili u timovima te smo imali opravdano nezadovoljstvo pacijenata. Kao odjeljenje smo prepoznali problem te je Vlada Brčko distrikta usvojila zaključak po kojem se u sklopu tima hitne medicinske pomoći mora nalaziti i ljekar za izlazak na teren sa svom neophodnom medicinskom opremom, radi blagovremenog zbrinjavanja pacijenata te transporta”, kaže za Klix.ba Sead Šadić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrkta.

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)Na osnovu ovog zaključka, u Službi hitne medicinske pomoći već je angažovan ljekar, koji je skupa sa ostalim medicinskim kadrom završio dodatnu edukaciju u Zavodu za hitnu pomoć Kantona Sarajevo. Također, izvršena je i nabavka dva vozila sa svom neophodnom medicinskom opremom, a njihovu isporuku nadležni u Brčkom očekuju u narednih desetak dana.

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)

“Služba hitne medicinske pomoći građanima je sada na raspolaganju 24 sata, a nastojimo u pripravnosti imati jedan ili dva tima u slučaju incidentnih situacija, što nam se, nažalost, dešavalo. Riječ je o velikim požarima na proizvodnim pogonima, a naša služba je odgovorila svom zadatku, djelujući promptno i zbrinjavajući veći broj pacijenata”, ističe Šadić.

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)U ovom trenutku službi za pružanje hitne medicinske pomoći nedostaju adekvatni prostorni kapaciteti, ali će i to biti riješeno. Naime, Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta izradio je idejni projekat za izgradnju objekta hitne pomoći, a na zahtjev Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge.

“Tokom ove godine očekujemo da ćemo završiti neophodnu projektu dokumentaciju vezano za izgradnju tog medicinskog objekta, za što imamo osigurano 100 hiljada KM. Vjerujemo da će tokom 2024. građani distrikta napokon dobiti novi i moderan prostor objekta hitne medicinske pomoći, veličine 500 kvadratnih metara, a koji će imati nekoliko boksova za rad sa pacijentima, salu za reanimaciju i sve ostale neophodne elemente”, pojašnjava Šadić.

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)

Idejno rješenje objekta hitne pomoći u Brčkom (Foto: Klix.ba)Cjelokupan projekat se naslanja i na srednjoročni plan razvoja zdravstvenog sistema u Brčko distriktu, a koji je nešto ranije usvojila skupština. Brčanska hitna pomoć kreira se po uzoru na sarajevsku, uz prilagođavanje potrebama sredine u kojoj djeluje.

 

Izvor: klix.ba

Izdvojeno