bdf.brcko@gmail.com

Brčanska Vlada odobrila Program utroška sredstava donacija sportskim klubovima

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine održala je danas 25. vanrednu sjednicu, prilikom koje je usvojena Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava donacija sportskim klubovima u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu po javnom pozivu. Korisnici sredstava po ovom Programu su: FK „Izbor“, FK „Gornji Rahić“, KMF „Beli anđeo“, Muški rukometni klub „Lokomotiva“ Brčko, FK „Omladinac Potočari“, Taekwondo klub „Brčko“, ŽOK „Bimal-Jedinstvo“, OSK „Talent“, FK „Ilićka 01“, KMF „Brčko Zdravlje“ i FK „Posavina Brod“.

Ujedno, usvojena je Odluka o Programu utroška sredstava donacija za neprofitne organizacije iz oblasti sporta i kulture, u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, po Javnom pozivu za korisnika Centar za arheološka i etnografska istraživanja „Neolit“ Brčko.

Na prijedlog Odjeljenja za javnu sigurnost usvojena je Odluka o odobravanju Programa utroška sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekta udruženja od javnog interesa u Odjeljenju za javnu sigurnost za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM. Svrha programa je finansiranje projekata kojima se razvija brzi odgovor na prirodne i druge nesreće, unapređuje saradnja sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i spasavanja i poboljšanje efikasnog odgovora na nesreće kroz saradnju organa i institucija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija.

Također, Vlada je odobrila dodjelu novčanih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekta od javnog interesa u Odjeljenju za javnu sigurnost za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 86.902,00 KM, i to za: UG Vatrogasno društvo „Slobodna zona“ Maoča, Brčko za projekat “Nabavka opreme 2022 ”, Crveni križ/krst Brčko distrikt za projekat :“Nabavka šatora“, Gorska služba spašavanja za projekat:„Jačanje kapaciteta GSS za aktivnije učešće u lokalnoj zajednici“, Auto moto klub „4×4“ Brčko za projekat “Jačanje kapaciteta udruženja u svrhu opće društvene bezbjednosti“, Nautički klub „Moja lađa“ za projekat “Građani u službi bezbjednosti ”, Vatrogasno društvo Gornji Rahić za projekat “Poplava i požari ”, Vatrogasno društvo „Sveti Florijan“ za projekat “ Zaštitimo našu sredinu ”, Vatrogasno društvo Brčko za projekat “Vatrogasac – Spasilac II“, UG „X Centar“ za projekat “Suočimo se s prirodom – Pobjedimo nepogode”, NVO Posavina bez mina za projekat:“Jačanje tehničke opremljenosti organizaciji za sprovođenje terenske aktivnosti u cilju efikasnijeg i transparentnijeg upravljanja deminiranog zemljišta na području Brčko distrikta“, te Forum mladih za demokratiju za projekata “Opremljenošću do opšte sigurnosti“.

Usvojen je prijedlog Odjeljenja za komunalne poslove koji se tiče dodjele kapitalne donacije JP „Komunalno Brčko“, za izgradnju NN mreže od „Biljane“ prema Kljenovcima u MZ Maoča u iznosu od 15.000,00 KM kao i donacija za izgradnju dijela vodovodne mreže u MZ Grbavica u visini od 20.000,00 KM.

Na prijedlog Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu usvojen je Cjenovnik šumskih proizvoda na području Brčko distrikta BiH kao i Odluka o usvajanju Glavnog operativnog plana odbrane od poplava Brčko distrikta za 2023. godinu

Izdvojeno