bdf.brcko@gmail.com

Više od 2 miliona KM potrošeno za nezakonite ugovore u brčanskom obrazovanju

Revizija finansijskog poslovanja i usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima Odjeljenja za obrazovanje za period 01.01.-31.12.2021. godine utvrdila je da je ova organizaciona jedinica Vlade Brčko distrikta BiH vršila angažovanje nastavnog osoblja za redovno odvijanje nastave u obrazovnim ustanovama, zaključivanjem ugovora o privremenim poslovima u iznosu od 2.148.910 KM.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Distriktu konstatovao je da je angažovanje vršeno bez postojanja unaprijed utvrđenih i provedenih procedura o načinu izbora konkretnih izvršilaca (nastavnog osoblja), koje bi osigurale načelo transparentnosti u postupku izbora.

Ugovori su zaključivani na period kraći od godine dana, ali se isti zanavljaju tako da ukupno angažovanje pojedinih lica traje duže od jedne godine (nekoliko godina). Nisu utvrđene procedure i kriteriji koji bi osigurali načelo transparentnosti u postupku izbora izvršilaca, što nije u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH i Pravilnikom o radu službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Konstatovano je u izvještaju o finansijskoj reviziji Odjeljenja za obrazovanje koje je, od revizora koji su je proveli, dobilo ocjenu „mišljenje sa rezervom“.

Unaprijed propisati procedure

U preporukama, revizori su naglasili da je Odjeljenje za obrazovanje zaduženo za djelatnost od velikog društvenog interesa, te da je u cilju postizanja transparentnosti u postupku izbora, potrebno unaprijed propisati procedure o načinu izbora nastavnog osoblja.

Potrebno je dosljedno poštovati odredbe Zakona u dijelu angažovanja lica za obavljanje posebnih poslova iz nadležnosti Odjeljenja za koje nisu predviđena radna mjesta i rokom ne dužim od jedne godine. Potrebno je dosljedno poštovati odredbe Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH u dijelu utvrđivanja kriterija i procedura za angažovanje lica za obavljanje posebnih poslova. Potrebno je dosljedno provoditi odredbe Pravilnika o radu u dijelu praćenja i kontrole obavljanja posebnih poslova i kod zaključenih ugovora definisati način dokumentovanja kvaliteta i količine izvršenih poslova.

Više od 600 nezakonitih ugovora

Kada je riječ o angažovanju lica po tzv. ugovorima o djelu, brčansko Udruženje građana „Demos“, unazad godinu dana, u sklopu projekta “Stop nezakonitom zapošljavanju“, ukazuje na činjenicu da se takvim odnosom angažovanima uskraćuju osnovna radnička prava i da je, prema njihovim podacima, u javnom sektoru Brčko distrikta u 2020. godini nezakonito angažovano više od 600 radnika po ugovorima van radnog odnosa.

Izvor: plural.ba

Izdvojeno