bdf.brcko@gmail.com

Naučni simpozij o Aliji Kučukaliću u Brčkom

BZK Preporod Brčko distrikt Bosne i Hercegovine

organizira Naučni simpozij

„Doprinos Alijage Kučukalića i njegovih potomaka urbanom razvoju Brčkog i okoline“

Dom Islahijeta,  subota 26. novembar 2022. godine, sa početkom u 12. 30 sati.

Program konferencije:

Uvodni dio

Pozdravne riječi organizatora – Adisa Osmić Smajić, predsjednica BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH

Obraćanja gostiju/učesnika (po želji)

Sjećanje na prof.dr. Galiba Šljivu

– prof. dr. Nikola Samardžić,

– prof. dr. Azem Kožar

Predstavljanje naučnih radova:

  1. Učesće Brčkog u trgovini Bosanskog ejaleta/vilajeta u razdoblju od 1858 do 1872. godine,

prof. dr. Galib Šljivo, (naučni rad  će predstaviti prof. dr. Azem Kožar)

  1. Tragovi potisnute historije: progoni i utočišta muslimana iz Smederevskog sandžaka (1804-1834),
  2. Safet Bandžović;
  3. „Buđenje ljepotice iz hiljadugodišnjeg sna“. Neki aspekti narativa o „civiliziranju“ Bosne i Hercegovine u austrougarskoj publicistici u vrijeme okupacije s posebnim osvrtom na sliku Brčkog, prof.dr. Vahidin Preljević
  4. Doprinos Alije Kučukalića i njegovih potomaka trgovini i razvoju Brčkog (1821-1941), dr. sc. Salkan Užičanin
  5. Vakufi Alijage Kučukalića i njegovih potomaka – doprinos urbanom razvoju Brčkog i njihova                 uzurpacija– dr. sc. Izet Šabotić
  6. Graditeljska baština Kučukalića – temelji urbanog razvoja Brčkog  – prof. dr. Aida Abadžić                 Hožić/Ćazim Suljević dipl. politolog

* Diskusija

 

Izdvojeno