bdf.brcko@gmail.com

Kako riješiti problem pasa lutalica u Brčkom?

Problem pasa lutalica je izražen u Brčko distriktu, ali će u narednom periodu biti još izraženiji jer dolazi hladno vrijeme ali i zbog činjenice da je veliki broj kuja pred koćenjem.

Kažu ovo iz Kluba ljubitelja prirode, gdje dodaju i da problem pasa lutalica nije nastao sam od sebe, na šta su više puta skretali pažnju nadležnima, održavši nekoliko sastanaka sa predstavnicima relevantnih institucija Brčko distrikta BiH.

Na do sada održanim sastancima sa predstavnicima JP Komunalno, Veterinarske stanice te Inspektorata iz ove nevladine organizacije dobili su dodatne informacije o ovom problemu, kao i načinima na koje je Brčko distrikt BiH pokušavao da riješi ovaj dugogodišnji problem u našem gradu.

“Upravo smo uputili zahtjev za sastanak i Policiji Brčko distrikta, a sve sa ciljem da animiramo sve institucije, te organizujemo jedan okrugli sto, diskusiju otvorenog tipa gdje će biti pozvani svi relevantni faktori, ali i predstavnici politike koja se često navodi kao osnovna kočnica svemu, pa i rješavanju ovog problema. Mi smatramo da je svakome u Brčkom u interesu da se ovaj problem riješi, poštujući sve propisane akte iz ove oblasti, pa tako i prava životinja”, dodaju iz Kluba ljubitelja prirode.

Oni konstatuju da u 21. vijeku ne treba izmišljati rješenja, već prepisati dobru praksu od država koje su taj problem riješile na adekvatan način, čime su svi zadovoljni, od građana do organizacija za zaštitu životinja.

U Brčkom, ali i cijeloj BiH, smatraju, osnovni je problem nepoštovanje zakona koji uređuju ovu oblast, te da je krajnje vrijeme da se počne sa primjenom ranije donesenih zakona koji propisuju i kazne za neodgovorne vlasnike, tj. lica koja se ogluše o zakonske norme, a od kojih je jedna svakako i izbjegavanje čipovanja ljubimaca.

Čipovanje je prva od stepenica u rješavanju ovog problema, jer se na taj način ostvaruju pretpostavke za rad ostalih u lancu, posebno Inspekcije i nadležne službe pri JP Komunalno, pogotovo sada kada je aktivan jedinstveni Registar pasa na nivou BiH.

Upravo zbog činjenice da se vrlo lako može utvrditi vlasništvo nad svakim psom koji je čipovan, a kako je činjenica da je česta pojava odbacivanje ljubimaca koji naravno nisu čipovani, bitno je podići stopu čipovanja upravo kako bi nadležni mogu sprovoditi zakon i propisivati kazne neodgovornima.

U praksi bi to trebalo da funkcioniše ovako:

  • Vlasnik psa je dužan da svog psa čipuje, te ga nadležna veterinarska stanica uvodi u bazu na nivou BiH;
  • Kada vlasnik odbaci psa, te se pas nađe na ulici, pri očitavanju čipa od strane nadležnih, podaci se nakon propisane procedure upućuju u dalju proceduru, nakon čega bi trebalo da bude izrečena kazna vlasniku za kršenje zakona.

U Klubu ljubitelja prirode kažu kako znaju da se ovaj problem čini nerješivim, ali smatraju da će, u dogovorima sa nadležnima, uspjeti doći do rješenja koje će dati odgovarajuće rezultate na ovom polju.

U ovoj borbi se mora voditi računa o mnogim stvarima, od informisanja građana do djelovanja institucija, te je vrlo bitno da građani znaju da je izbjegavanje čipovanja kažnjivo, ali da je isto tako to prva stepenica ukoliko želimo da uredimo ovu oblast.

“Kako ne pričamo prazne priče, pogledajmo kako BL pokušava da utiče na vlasnike pasa i na uređenje ove oblasti, te prepišimo ono što se da primijeniti i u Brčkom. U narednom periodu ćemo realizovati aktivnosti koje su bile planirane u predizbornom i postizbnornom periodu, upravo iz straha da predizborne i postizborne aktivnosti ne utiču na vidljivost naših aktivnosti”, dodaju.

“Građane Brčko distrikta BiH ćemo informisati o obavezama vlasnika životinja kao i sankcijama, a šta proizilazi iz važećih zakonskih i podzakonskih normi, a to sve putem ulične akcije koju planiramo organizovati na Trgu mladih, kao i putem plakata u svim naseljima Brčko distrikta”, navode iz ovog udruženja.

Za kraj dodaju – budite odgovorni vlasnici životinja, jer je u nama u našem odnosu prema njima ključ problema pasa lutalica, koji sve više utiče na naš svakodnevni život.

 

 

 

Izvor: nula49

Izdvojeno