bdf.brcko@gmail.com

Političari u Brčko Distriktu se ne odriču netransparentne podjele javnog novca i uticaja koji time ostvaruju

Podsjećamo, grantovi poslanika bili su najgori mogući vid podrške sportskim kolektivima, obzirom da nikakav vid uređenja dodjele ogromnih sredstava od strane poslanika nije postojao. Korupcija u ovoj oblasti bila je ogromna. Iako je, u međuvremenu, došlo do promjena, one su više formalne prirode. Suština – netransparentnost finansiranja – ostala je ista.

Da li će sport Brčko distrikta BiH preživjeti 2022. godinu, pitanje je na koje odgovor trenutno ne možemo dobiti ni u sportskim kolektivima, niti od istaknutih sportista ali ni od lokalnih donosioca odluka. Netransparentno finansiranje iz Budžeta Brčko distrikta BiH predstavlja sve veći problem iz godine u godinu. Izmjenom načina finansiranja sportskih kolektiva tokom 2021. godine, gdje je kroz Budžet Brčko distrikta BiH kao jedini vid finansiranja definisano finansiranje kroz javni poziv za projekte, te, novim načinom finansiranja iz Budžeta Brčko distritka BiH uvedenim tokom 2022. godine, kroz donacije sportskim kolektivima, sportski kolektivi stavljeni su u „mat poziciju“.

Naime, finansiranje putem javnih poziva za projekte ne odgovara sportskim kolektivima, s jedne strane jer nisu obučeni za izradu projektnih aplikacija, a s druge strane jer pozivi za projekte izlaze kasno u tekućoj godini i sredstva za koja se prijavljuju dobijaju u umanjenom iznosu. Relativno kasno objavljivanje javnih poziva ima za posljedicu da sredstva sportski kolektivi dobiju sredinom ili u drugoj polovine godine što onemogućava planiranje učešća na takmičenjima. Podrška projektima ide sportskim kolektivima prema podobnosti pa tako nerijetko oni sa najboljim rezultatima, zapravo, ostaju bez podrške. Procedura objave i rješavanja javnog poziva teče jako sporo, u nekim situacijama i iz realno neopravdanih razloga.

Dodjela donacija kao vid podrške sportskim kolektivima ne rješava problem koji nastaje projektnim finansiranjem, jer se vrši bez jasnih kriterijuma za bodovanje. Takođe, dodjela donacija odvija se sporo i tromo tako da sportski kolektivi ne mogu se pouzdati ni u ovaj vid finansiranja. Donacije sve više liče na novi vid grantovske dodjele sredstava, osim u dijelu u kome Odjeljenje predviđa u koje namjene se mogu trošiti sredstva dok je to kod granta bilo neograničeno.

Podsjećamo, grantovi poslanika bili su najgori mogući vid podrške, obzirom da nikakav vid uređenja dodjele ogromnih sredstava od strane poslanika nije postojao. Korupcija u ovoj oblasti bila je ogromna.

Objavljeni poziv za donacije koji je bio otvoren od 30.11.2022. godine je suspendovan. Razlozi za to nisu poznati. Podrška kroz iste je obezbijeđena za neke sportske kolektive, dok većina, iako je ispunila sve procedure nije uspjela dobiti podršku. Postavlja se pitanje da li je razlog samo to što nemaju adekvatnu političku podršku.

Proces dobijanja i pravdanja sredstava donacija nije jasan ni onima koji su dobili sredstva. Tumačenje istih zavisi od slučaja do slučaja čime se ostavlja veliki prostor za korupciju i razne oblike malverzacija. Pravilnik dodjele i pravdanja ne postoji, tj. postoji stav da postoji ali niko ga nije dobio na uvid.

Nestabilnost povlačenja sredstava iz Budžeta Brčko distrikta BiH odbija i druge sponzore jer sportski kolektivi ne mogu da ispune data obećanja zbog čega gube povjerenje i onih kojima je do sporta stalo. Razlog za to se nalazi u činjenici da sponzori podrže sportski kolektiv za učešće na takmičenju na koje koletiv ne ode, jer izostanu sredstva iz lokalnih izvora. Potencijalni sponzori povlače se jer i sami uviđaju da proces nije uređen.

Na problemu uređenja dodjele sredstava iz lokalnih izvora, u Brčko distriktu, već nekoliko godina radi i neformalna grupa građana “Transparentno finansiranje iz Budžeta Brčko distrikta BiH”. Veliki pomaci, upravo pod njihovim pritiskom, urađeni su samim ukidanjem grantova. Ali se pokazalo da to nije dovoljno, odnosno, da prostora za djelovanje ima i dalje. Jer vlast, odnosno vladajuće stranke, naprosto, ne žele da se odreknu netransparentnih oblika finansiranja i uticaja koji time ostvaruju.

Pomenuta grupa trenutno radi na monitoringu dodjele sredstava iz Budžeta Brčko distrikta BiH za 2022. i 2023. godinu. Praćenje dodjele sredstava sportskim kolektivima, između ostalog, u fokusu je njenog rada. Šutnja administracije na upite o kriterijumima dodjele donacija, navela ih je da se, za pomoć, obrate i Instituciji ombdusmena u BiH, koja, međutim, i sama, zasad, ne uspijeva da dođe do informacija.

 

(Autor je direktor Omladinskog centra „Vermont“)

Izvor: antikorupcija.info

Izdvojeno