bdf.brcko@gmail.com

Damir Bulčević osuđen na kaznu zatvora od 30 dana, uslovno, za krivično djelo falsifikovanje isprave

U krivičnom postupku koji se vodi protiv poslanika Damira Bulčevića zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave, Osnovni sud Brčko distrikta BiH donio je i javno objavio prvostepenu presudu kojom je optuženom utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 30 (trideset) dana te istovremeno odredio da se kazna zatvora neće izvršiti ukoliko isti u roku od 1 (jedne) godine ne učini novo krivično djelo.

Ovakva presuda donesena je nakon što je u krivičnom postupku utvrđeno da je Damir Bulčević u toku 2018. godine u postupku imenovanja za šefa Inspektorata Brčko distrikta BiH lažno potvrdio nepostojanje sukoba interesa u vezi s političkim angažmanom, odnosno da je svjesno i namjerno iako je u to vrijeme obavljao funkciju unutar lokalne organizacije Stranke demokratske akcije sačinio, ovjerio i nadležnom organu predao lažnu izjavu u kojoj je naveo da nije član organa političkih stranaka.

Podsjećamo, ova presuda je nepravosnažna i protiv iste dozvoljena je žalba Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno