bdf.brcko@gmail.com

Zavod za planiranje sačinio Prijedlog trase budućeg auto-puta kroz Brčko distrikt

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta završio je svoj dio posla oko utvrđivanja trase budućeg auto-puta koji treba proći kroz Distrikt i očekuje se da će vrlo brzo taj prijedlog biti dostupan javnosti kako bi i građani mogli uputiti svoje prijedloge i kritike na ponuđeni prijedlog.

„Mi smo svoj dio posla završili i sada je na Odjeljenju za prostorno planiranje Vlade Brčko distrikta da zakaže javne rasprave na kojima bi građani Distrikta, predstavnici institucija i druga zainteresovana lica mogli iznijeti svoje primjedbe na ponuđeni prijedlog trase auto-puta kroz Brčko“ istakao je Ismet Dedeić direktor Zavoda.

Zadnja usaglašavanja između državnih, entitetskih i institucija Brčko distrikta su bila u septembru kada su vršene korekcije trase kroz naselje Brka i kada je postignut konačan dogovor kojeg su uposlenici Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta prenijeli na papir.

“Korekcije su se odnosile na prijedlog predstavnika iz Republike Srpske po kojem bi auto-put išao kroz središte naselja Brka što bi dovelo do rušenja velikog broja objekata, na šta smo mi stručnim argumentima intervenisali pojašnjavajući kako je to neopravdano te da je prijedlog trase kojeg nudi ovaj Zavod racionalan jer predviđa da na cijeloj dužini trase od 30 kilometara auto-puta koliko prolazi kroz Brčko distrikt bude porušeno pet objekata” naglasio je Dedeić.

Ukoliko sve bude realizovano u skladu sa predviđenom dinamikom, do kraja godine bi trebala biti konačno utvrđena trasa auto-puta kroz Distrikt a potom bi se pristupilo izradi Idejnog projekta koji će odgovoriti i koliko će u konačnici koštati cijeli ovaj projekat.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno