bdf.brcko@gmail.com

Milić najavio povećanje plata u javnom sektoru

U pripremi budžeta za 2023. godinu dogovoreno je sa Vladom Brčko distrikta povećanje osnovice plate za dva odsto, uz prijedlog da se iznos za topli obrok poveća sa pet na osam KM za javni sektor, potvrdio je Srni predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić.

Milić je istakao da će se intervencijama u Zakonu visina neoporezivog dijela toplog obroka uvećati sa sedam na 10 KM, što će omogućiti povećanje ove prinadležnosti i u realnom sektoru.

“Zbog pogoršanja ukupne ekonomske situacije u BiH i u regionu postoji potreba za intervencijama Vlade prema građanima. Uzeli smo u obzir i zahtjeve Sindikata, ali i mogućnosti budžeta Brčko distrikta”, pojasnio je Milić.

Milić je istakao da je Sindikat sagovornik i Vlade i Skupštine, ali da je u organizacionom smislu potrebno formirati posebno vladino odjeljenja ili pododjeljenje koje će se baviti radom i radnim odnosima.

U nadležnosti tog odjeljenja ili pododjeljenja, dodao je Milić, biće određivanje reprezentativnosti Sindikata, te pokretanje procedure za dijalog sa Sindikatom s ciljem dogovora oko pitanja koja nisu definisana zakonom, odnosno potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora.

Sindikat Brčko distrikta je sa posljednje održane sjednice uputio pet zahtjeva prema Vladi i Skupštini, a koji se odnose na to da se plate zaposlenih u javnom i realnom sektoru povećaju za 10 odsto, da se naknada za prevoz uvrsti kao dodatak na platu, da se minuli rad poveća sa 0,3 na 0,5 odsto, da se topli obrok poveća na osam KM i da se plata u vrijeme bolovanja za teške bolesnike isplaćuje u punom iznosu.

Izdvojeno