bdf.brcko@gmail.com

Vlada Brčko distrikta dijeli milion i po KM neprofitnim organizacijama bez javnosti poznatih kriterija

„Javni poziv za dodjelu donacija za neprofitne organizacije iz oblasti sporta i kulture otvoren je do 30.11.2022. godine, a za te svrhe predviđeno je 1.450.000 KM. Način dodjele sredstava nije poznat javnosti.“, navodi se u informaciji koju smo dobili od neformalne grupe građana „Transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“, koju u nastavku prenosimo u cjelosti.

Proteklih 10 godina svjedoci smo niza negativnih pojava u trošenju javnog novca kada je Brčko distrikt BiH u pitanju u oblasti finansiranja rada organizacija civilnog društva.

Famozni pojam „grant“ kojim se finansirao rad organizacija civilnog društva iz sredstava dodijeljenih od strane poslanika lokalne Skupštine izazvao je pažnju brojnih organizacija  i institucija. Ne mali broj istraga i čak i hapšenja desio se u oblasti dodjele sredstava na ovaj način.

Naime, dodjela sredstava putem granta nije bila uređena u pogledu povlačenja niti pravdanja sredstava što je ostavljao prostor za ogromne malverzacije prilikom odobravanja sredstava od poslanika ali i samog pravdanja. Nezadovoljstvo ovim vidom finansiranja organizacija civilnog društva je raslo iz dana u dan i dovelo do pokretanja građanskih inicijativa usmjerenih na zahtjevanje da se postupak ukine.

Pored ovog vida finansiranja putem koga su dodjeljivanja višemilionska sredstva organizacije civilnog društva su imale mogućnost da sredstva za rad dobiju i putem javnih poziva. Međutim, obzirom da su se znatno veća sredstva mogla dobiti putem grantova nego projekata interes za apliciranje za projekte bio je mali. Tada je postojalo čak 770 organizacija civilnog društva u Brčko distriktu od kojih je znatan broj osnovan samo da bi dobili grant, a nakon realizacije granta prestalo bi njihovo djelovanje.

Građanska inicijativa u sklopu grupe „Transparentno finansiranje neprofitnih organizacija iz budžeta Brčko distrikta“ (u nastavku teksta Grupa) osnovana je sa ciljem da radi na aktivnostima rješavanja ovog problema. U saradnji sa OHR-om, zajedničkim inicijativama uz podršku građana koji su prepoznali problem koji je Grupa alarmirala o načinu dodjele javnog novca, uticalo se na izmjene Zakona o budžetu i Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta, te su grantovi ukinuti kao način dodjele sredstava iz lokalnog Budžeta.

Uveden je novi način dodjele sredstava za organizacije civilnog društva kroz apliciranje na javni poziv – poziv za finansiranje i sufinansiranje programa odnosno projekata udruženja građana, fondacija, pravnih i fizičkih lica u Brčko distriktu BiH. Praksa se počela primjenjivati od 2021. godine.

Iako je na samom početku izrade pravilnika o dodjeli sredstava i aplikacionih formi uključen civilni sektor, forme koje su tim putem predložene nisu usvojene i izrađene su nove, bez konsultacija sa organizacijama civilnog društva.

Organizacije civilnog društva su počela dobijati finansijska sredstva isključivo putem apliciranja na Javne pozive koje objave Odjeljenja Vlade Brčko distrikta. Udruženja koja su do tada dobijala sredstva kroz grantova bez pisanja projekata, našla su se u problemima te su postepeno počela da se gase jer novi način istima nije odgovarao.

Izrađeni Pravilnik o dodjeli sredstava za finasiranje programa, odnosno projekata od javnog interesa napravio je znatan pomak u dodjeli sredstava, ali isti i dalje ima ogromne manjkavosti. Najveći problem koji se trenutno u istom izdvaja je što ne postoji jasna bodovna skala ocjenjivanja projekata odnosno programa te komisija za dodjelu može da odlučuje po svom nahođenju.

Grupa smatra da je neophodno da Vlada Brčko distrikta uz svaki Javni poziv obavezno objavljuje Pravilnik sa jasnom bodovnom skalom za ocjenjivanje projekata odnosno programa, kako bi proces dodjele sredstava bio – transparentan, objektivan i nediskriminirajući.

Još jedan od nedostataka samog Pravilnika je i da različita odjeljenja Vlade Brčko distrikta različito tumače isti. To se može vidjeti kroz činjenicu da jedno odjeljenje dozvoljava apliciranje na javni poziv jedino ukoliko se nema aktivan projekat iz lokalnog budžeta, drugo odjeljenje dozvoljava apliciranje sa više projekata u okviru jednog javnog poziva ali se ne smije imati aktivan projekt u drugim odjeljenjima, treće odjeljenje ne primjenjuje ništa od navedenog, odnosno može se svako prijaviti bez obzira da li ima ili nema projekte u drugim odjeljenima.

Novim Zakonom o budžetu predviđeno je da svako odjeljenje mora u roku od 15 dana od dana usvajanja Budžeta Brčko distrikta BiH da izradi i objavi plan raspisivanja javnih poziva za dodjelu sredstava za organizacije civilnog društva. U toku 2022. godine od 5 odjeljenja koja vrše dodjelu sredstava samo 2 su objavila plan, ali se istog nisu pridržavala što je dodatno otežalo povlačenje javnih sredstava namijenjenih organizacijama civilnog društva.

Krajem 2021. godine, javna sredstva neprofitnim organizacijama se počinju dijeliti i u obliku donacija. No, dodjela donacija je zasad još uvijek neuređena oblast dodjele javnih sredstava za organizacije civilnog društva. Pravilnik o dodjeli donacija nije dostupan javnosti.

Nekoliko objavljenih javnih poziva za donacije je i poništeno, nakon pritiska javnosti, upravo zbog neuređenosti ove oblasti.

Godine 2022. termin donacije se uvodi u  Zakonske okvire i prolazi prvo čitanje. Inicijativa u okviru Grupe je da se izradi Pravilnik o dodjeli donacija za organizacije civilnog društva sa jasnom bodovnom skalom. Na osnovu nje sportski kolektivi i kulturno – umjetnička društva bi unaprijed mogli izračunati iznos sredstava koji mogu dobiti za realizaciju planiranih aktivnosti. Cilj inicijative je da dodjela sredstava bude objektivna za sve sportske klubove i da Komisija za dodjelu sredstava ne dodjeljuje ista po svom ličnom nahođenju.

Grupa i građani Brčko distrikta BiH svjesni su činjenice da treba raditi na poboljšanju sporta u Brčkom, jer imamo situaciju da se iz Budžeta Brčko distrikta izdvajaju ogromne količine novca za finansiranje sporta a znatan broj sportskih klubova sa bogatom istorijom je prestao da radi sa omladinskim selekcijama ili se u potpunosti ugasio.

Analiza budžeta za dodjelu sredstava neprofitnim organizacijama 2022. u odnosu na 2021. godinu pokazala je da se za NVO godišnje izdvaja preko 5 miliona KM.  Ukupan iznos tekućih donacija približno je jednak iznosu budžeta većine opština u BiH. Uprkos tome, organizacije civilnog društva iskazuju svoje nezadovoljstvo i pitaju se gdje odlazi novac koji se, očigledno, troši netransparentno, jer rezultati podržanih aktivnosti nisu vidljivi.

Javni poziv za dodjelu donacija za neprofitne organizacije iz oblasti sporta i kulture otvoren je do 30.11.2022. godine, a za te svrhe predviđeno je 1.450.000 KM. Način dodjele sredstava nije poznat javnosti.

 

 

Izvor: antikorupcija

Izdvojeno