bdf.brcko@gmail.com

Izetbegović nije bio zarobljenik, kolona u Dobrovoljačkoj nije bila legitiman vojni cilj???

Nakon što je postupajući tužilac Mladen Vukojičić pročitao optužnicu u slučaju Dobrovoljačka, pa iznio i uvodne riječi potpuno je jasno, a što će naknadno i odbrane potencirati – Tužilaštvo BiH vrijeđa inteligenciju i zdrav razum Sarajlija, ali i svih građana BiH koji pamte šta se u Sarajevu dešavalo 2., pa kasnije i 3. maja 1992. godine.

Tužilac je nakon pročitane optužnice plan izvođenja dokaza i utvrđivanja navoda optužnice prilikom čega je istaknuo neke dokaze, svjedočenja, snimke i stručna mišljenja kazao da ti dokazi potvrđuju komandnu odgovornost optuženih kao i navode o zlostavljanju, ubijanju i ranjavanju.
Podsjećam, Tužilaštvo BiH optužuje Ejupa Ganića i drugi za ratni zločin  po komandnoj odgovornosti za ratne zločine protiv civila, ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika te protupravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, 3. maja 1992. godine, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.

Tužilac Vukojičić tvrdi – dokazat ćemo da kolona nije bila legitiman vojni cilj, i da Alija Izetbegović 2. i 3. maja nije bio zarobljenik, već da je na aerodromu u Sarajevu zaštićen te sklonjen u Lukavicu!?

Tako to naravno tvrde i vještaci Instituta Zenit iz Banja Luke, a to su zapravo novi dokazi koje Tužilaštvo BiH nudi u ovom procesu! Jer poznato je da se istraga u ovom predmetu vodi dugih 30 godina, da je prvo obustavljena od strane Tužilaštva u Hagu i to na način da nije bilo potrebno osnova sumnje za pokretanje istrage, a ne optuženja, do Suda u Velikoj Britaniji, a kasnije i samog Tužilaštva BiH koje je obustavilo istragu, pa onda naknadno 2018. ponovo pokrenulo istu!

Advokatica prvooptuženog Ganića Lejla Čović u uvodnim riječima istakla je da su u optužnici bukvalno prekopirani dijelovi iz vještačenja.

„Očito je da prema Tužilaštvu BiH svi stanovnici Sarajeva su bili 30 godina u zabludi, kao i svi svjetski mediji, jer evo sada smo saznali da Alija Izetbegović nije bio zarobljen 2. maja. Prema Tužilaštvu pripadnici teritorijalne odbrane su držali u okruženju kasarne JNA, a konačno rečeno nam je da nisu bili legitiman vojni cilj. Također, tužilac nam dokazujući da je postojao oružani sukob govori o ubistvu dva vojnika na Bistriku, napadima na kasarne, a nije spomenuo zapaljenu poštu, zapaljene tramvaje 2. maja na Skenderiji. To se prema njima ništa nije dogodilo. Ovakvi navodi govore o tome da Tužilaštvo BiH izvrće historijske činjenice. Odbrana će kroz dokaze Tužilaštva dokazati suprotno i kakvo je zbilja bilo stanje tog kritičnog dana“, kazala je Čović.

Asim Crnalić, advokat u uvodnim riječima kazao je kako je stajalište optužbe očito takvo da je do sukoba došlo, jer su to htjeli građani BiH, te da njegov branjenik Hamid Bahto odgovara po komandnoj odgovornosti, a da tužioci nisu otkrili ko su počinioci.
„Što se tiče nalaza vještaka na koja se najviše poziva tužilac ja ću reći da vještaci moraju biti neutralni, oni koji su bili na suprotnim stranama nisu neutralni“, kazao je Crnalić.

U izjavi je napomenuo da nema suštinske razlike između vremena kada je obustavljena istraga i danas kada se po optužbi koja je potvrđena raspravlja na glavnoj raspravi.

“Kada je u pitanju komandna odgovornost, onda onaj koji odgovara po tom načelu bi morao biti komandant nekome ko je počinio zločin. To je osnovni uslov. Osim opće naznake da se brani o pripadnicima Teritorijalne odbrane, nema nikakve odrednice prema kojoj bi se moglo reći ko je to počinio. To nije dovoljno da bi se konkretizirala komanda odgovornost pojedinca”, rekao je Crnalić.

Senad Pizović, advokat Fikreta Muslimovića podsjetio je na ranije izjašnjenje Bakira Alispahića koji je kazao da ne razumije optužnicu.

„On je časni sude rekao na glas ono što svi mislimo u sebi. Međunarodni tužioci su rekli da je kolona bila legitiman vojni cilj, zanima me baš kako će to Tužilaštvo BiH dokazati suprotno. Na dalje, nemam ništa protiv ekavice, ali u optužnici imamo dijelove na ekavici, što može značiti da je umetnuto ili se radi o montaži. Ovo je vrijeđanje inteligencije svakog Sarajlije“, kazao je Pizović.

Advokatica Bakira Alispahića Mirna Avdibegović zatražila je od Suda, po nalogu svog branjenika, da se optužnica dostavi na bosanskom jeziku, a što je odbio sudija Darko Samardžić.

Avdibegović je istakla i da je Alispahić sve godine istrage bio svjedok, te da je to čak naznačeno u fusnotama optužnice, gdje se tužilac suprotno pravnim normama i zakonima poziva na svjedočenje Alispahića, a sada je on optužen te se postavlja pitanje iz kojih to dokaza je proizašao ovaj novi momenat.

„Također tužilac je propustio priliku da u optužnici navede, a što mu je moj branjenik rekao u iskazu, da je on zapravo bio zarobljenik u kasarni Druge vojne oblasti“, istakala je Avdibegović.

Nakon današnjeg početka suđenja i svega što se moglo čuti jasno je da VSTV koji nije reagirao na sve pritužbe u vezi ovog slučaja, pa na kraju i nagradio Milanka Kajganića mjestom glavnog tužioca, je jednak onima koji pokušavaju prekrojiti historiju, ali i karakter rata u BiH!

 

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno