bdf.brcko@gmail.com

Visoko sudsko i tužilačko vijeće ktitikovalo gradonačelnika Kadrića

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) razmotrilo je, tokom sjednice 7. i 8. septembra, dopis predsjednika Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kojim je VSTV BiH obaviješten o pres konferenciji gradonačelnika Brčko distrikta BiH održanoj 20.07.2022. Gradonačelnik komentarisao dvije presude Apelacionog suda Brčko distrikta BiH navodeći, između ostalog, da su sudije prvostepenog i drugosepnog nivoa donijeli odluke u korist Brčko distrikta, dok su sudije po reviziji donijeli odluke u korist druge strane što je okarakterisano kao štetno po Distrikt, odnosno budžet Brčko distrikta.

– Razmatrajući dopis Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, kao i transkript navedene sjednice Brčko distrikta BiH, Vijeće je zaključilo da je gradonačelnik Distrikta na neprimjeren način komentarisao rad i odluke Apelacionog suda Brčko distrikta BiH obzirom da je svako komentarisanje sudskih odluka od predstavnika političke vlasti neprihvatljivo i, u pravilu, predstavlja pritisak na rad suda i zadiranje u nezavisnost i samostalnost sudske vlasti.

Sudije su nezavisne u postupanju i donošenju odluka, te sude i presuđuju na osnovu Ustava i zakona. Oni su slobodni u zastupanju svog shvatanja, utvrđivanju činjenica i primjeni prava i dužni su svoja pravna shvatanja i utvrđeno činjenično stanje objasniti isljučivo u obrazloženju odluke. Ishode sudskih postupaka sudije ne mogu i ne smiju prilagođavati očekivanjima i shvatanjima zakonodavne i izvršne vlasti – saopćeno je iz VSTV BiH.

 

 

fena

Izvor: nula49

Izdvojeno