bdf.brcko@gmail.com

SA lažnim diploma radili i u vrtićima

Državna Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije još 2017. započela je proces revizije diploma u javnom sektoru. Dugo su se timovi zaduženi za provjeru diploma na različitim nivoima vlasti opirali da ozbiljnije krenu u ovaj posao.

Do prije 15-ak dana od 13 nivoa vlasti (deset kantona, dva entiteta i distrik Brčko) informacije su im dostavili tek Antikorupcijski tim Vlade Federacije BiH, Radno tijelo Vlade Unsko-sanskog kantona, Ured za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona i Tim Vlade Srednjobosanskog kantona/Kantona središnja Bosna. Sada su se pokrenuli i ostali te su izvještaje dostavili Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona, Tim za sprječavanje korupcije Županije posavske i Povjerenstvo za sprečavanje korupcije Županije zapadnohercegovačke.

Podaci o tome šta je otkriveno pokazuju svu ozbiljnost situacije. Ljudi sa lažnim diplomama, osim u pojedinim institucijama, uredima i službama, zapošljavali su se i u sudovima, tužilaštvima, na univerzitetima, u školama i vrtićima.

Podatke iz KS-a i TK-a Oslobođenje je ranije objavilo. Tim za sprečavanje korupcije ŽP-a obavijestio je Agenciju da u ovoj županiji nije pokrenuta revizija diploma, s obzirom na to da je u toku formiranje odjela za borbu protiv korupcije pri Uredu za razvoj i evropske integracije, a Povjerenstvo za sprečavanje korupcije ŽZH-a da je inicijativa za reviziju diploma dostavljena Vladi na postupanje te da će prikupljeni podaci biti dostavljeni Agenciji.

Sanita Sivić, stručna savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji, pozvala je institucije i timove za sprečavanje korupcije koji nisu pokrenuli proces provjere diploma da to učine u najkraćem mogućem roku te da Agenciji dostave informaciju/izvještaj u vezi s tim.

 

Izdvojeno