bdf.brcko@gmail.com

U Brčko Distriktu porodično-stranačka vladavina sa elementima nepotizma, stranačkog zapošljavanja i korupcije

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu, ovih je dana, dok su poslanici Skupštine distrikta na kolektivnom godišnjem odmoru, objavio drugu grupu izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu.

Nakon što su 20. juna objavili 3 izvještaja (za JP „Luka Brčko“, Kacelariju koordinatora BD BiH pri Vijeću ministara BiH i Odjeljenje za javnu sigurnost), 8. avgusta objavljeno je još 6 (za JP „Komunalno Brčko“, Odjeljenje za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Policiju Brčko distrikta BiH, Zavod za zapošljavanje i Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko ditrikta BiH).

Time je Ured za reviziju Brčko distrikta došao do 30% realizacije svog plana finansijskih revizija za 2022. godinu.

Istovremeno, Federalni ured za reviziju je prešao polovinu, Glavna služba za reviziju RS došla do dvije trećine, a državni ured za reviziju završio kompletan plan finansijskih revizija institucija na državnom nivou.

Od dosad revidiranih 9 institucija u Brčko distriktu, najlošije stanje detektovano je u Javnom preduzeću „Komunalno Brčko“ koje je dobilo uslovno, tj. mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, te, čak 33 preporuke revizora za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

Od 2008. godine, kada je nastalo, od Pododjela za vodovod i kanalizaciju iz Odjeljenja za komunalne poslove, JP “Komunalno Brčko” samo je za 2013. i 2014. dobilo pozitivno mišljenje revizora, nakon provedenih finansijskih revizija, te za 2017. pozitivno mišljenje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima i drugim propisima. U svim ostalim godinama ovo je javno preduzeće dobijalo mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije. I veliki broj preporuka.

Veliki broj preporuka, na žalost, nije pratila i posvećenost nadležnih njihovoj realizaciji, koja je redovno značajno ispod 50% – ove godine je, npr. konstatovano da je 21 preporuke date u finansijskoj reviziji za 2020. za godinu dana u potpunosti realizovano tek njih 5. A da najmanje tri godine za redom stoji 10 nerealizovanih preporuka.

A među njima su one koje ukazuju na kršenje Zakona o javnim nabavkama i Zakona o radu, ne tri, nego 6-7 godina najmanje. Uz kršenje Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o javnim preduzećima, Zakona o reviziji javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH.

No, ni Skupština ni Vlada ovom problemu ne pridaju potreban značaj. U smislu vršenja neophodnog pritiska za promjenu odnosa uprave i rukovodstva firme prema revizorskim nalazima i preporukama, odnosno prema kvalitetu rada firme i usluga koje ona pruža građanima. Pa je zato stanje nepromijenjeno.

Mogući razlog takvog odnosa je u “komplikovanim” porodično-stranačkim odnosima unutar Distrikta, sa elementima nepotizma, stranačkog zapošljavanja i korupcije, o kojim su u više navrata pisali mediji, ali se njima nisu bavile i nadležne institucije.

Kao što se nisu bavile ni sumnjivim javnim nabavkama ili spornim konkursima za direktora, šefove službi, zaposlenike i pripravnike u JP “Komunalno Brčko”, o čemu je u više navrata pisao portal Žurnal.

Kao kuriozitet, koji je u neku ruku ilustracija samouvjerenog ignoranstva u javnim ustanovama i preduzećima instaliranih stranačkih kadrova, podsjećamo, za kraj, na sliku sa sjednice Skupštine Brčko distrikta iz februara ove godine, kad zamjenik direktora JP “Komunalno Brčko” zatvorenih očiju sjedi nedaleko od poslanika koji upravo govori o stanju u njegovoj firmi, da bi mu se u jednom trenutku, uočivši takvo ponašanje i shvativši ga uvredom Skupštini, direktno obratio: “Samo vi spavajte,… Uz ovakav menadžment koji spava, nek nam je Bog dragi na pomoći”.

(N.N., Revizije info)

Izdvojeno