bdf.brcko@gmail.com

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj djelatnosti, Zakon o. notarima…) kojima Skupština Distrikta prenosi svoje izvorne ovlasti, date Konačnom arbitražnom odlukom, entitetima. Tako je ovim Zakonom predloženo da se polaganje stručnih ispita stečajnih upravnika Distrikta obavlja pred nadležnim entitetskim organima, umjesto pred organima Distrikta.

Mada se u javnosti već dugo vodi kampanja kako bi se skrenula pažnja na spornost ovih zakona, brčanska Skupština se, i ovaj put, samoodriče ovlasti koje ima, pa samim tim dovodi u pitanje status Distrikta kao lokalne zajednice van jurisdikcije entiteta, a pod direktnim suverenitetom države BiH.

Formalno opravdanje se pokušalo naći u navodnom kompromisu tako što se polaganje stručnih ispita može obavljati pred organima entiteta, ali i pred nepostojećim organima Distrikta. Radi se o lažnom kompromisu koji se pokušao utemeljiti potrebom da stručni ispiti položeni u entitetima treba da važe i u Distriktu.

To niko nikada nije osporavao, niti može osporiti. Svako može stručni ispit polagati bilo gdje u BiH i da on važi i na prostoru Distrikta. Ali jedno je važenje diploma, stručnih ispita i slično na cijeloj teritoriji BiH, a nešto sasvim drugo kada zakonom Distrikta ovlasti Distrikta prenosite na organe entiteta. Ili, drugim riječima, entitetizirate Distrikt, što je direktno u suprotnosti sa intencijom Konalne arbitražne odluke.

SAPIENTI SAT (pametnom dosta). Ostalo je mrak i šutnja. Ako je i od brčanske Skupštine, previše je.

 

 

 

O.P.L.

Izdvojeno