Tako je Brčko distrikt BiH raspisao tender za javnu nabavku potrepština koje bi se nosile na žalost u slučaju smrti nekog od uposlenika Pravosudne komisije, Osnovnog suda, Pravobranilaštva i Kancelarije za pravnu pomoć.

U specifikaciji se nalaze kafa, šećer u kocki, banane, sokovi sa 100 posto udjela voća…

Da li se radi o neobična novini u ovom dijelu BiH ili je uobičajena praksa te u kojoj fazi je ova javna nabavka, i ono najvažnije, koliko se novca poreskih obveznika namjerava izdvojiti, pokušali smo saznati u nadležnim službama Brčko distrikta BiH.

– Šef finansija trenutno nije na poslu, tako da ne možemo saopćiti nešto više o navedenoj javnoj nabavci. U svakom slučaju, obratite se upitom pa ćemo odgovoriti najvjerovatnije naredne sedmice – kazao je Faktoru Dejan Nišić, portparol Pravosudne komsije Brčko distrikta BiH.