bdf.brcko@gmail.com

Izbor zaposlenika u Uredu za prevenciju korupcije u Distriktu kontrolirat će Biro Ambasade SAD

Ured za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavještava javnost u Brčko distriktu BiH da će u procesu zapošljavanja zaposlenika Ureda za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije monitoring procesa zapošljavanja vršiti predstavnici Biroa za saradnju agencija za provođenje zakona u borbi protiv narkotika pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u BiH (INL).

„Izuzetna nam je čast i  zadovoljstvo što će predstavnici INL-a sudjelovati i biti podrška u realizaciji procesa zapošljavanja zaposlenika Ureda. Na taj način želi se ostvariti puna transparentnost u navedenom procesu“, saopćeno je iz Ureda za prevenciju i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije.

 

 

Direktor Ureda

Žarko Ćosić, dipl. pravnik za

kriminalistiku i bezbjednost

 

 

 

 

 

Izdvojeno