bdf.brcko@gmail.com

U Brčkom održan sastanak navijača reprezentacije BiH, Fanaticosa, navijača Partizana i navijača FK Ilićka

U nastavku dijaloga pripadnika navijačkih grupa na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine kao grupa civilnog društva koje djeluju na ovom prostoru i dijaloga sa predstavnicima vlasti u namjeri njihovog uključivanja u pozitivni društveni kontekst, dana 22.02.2022. godine u prostorijama Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u prisustvu predstavnika vladinog odjela i Policije, održan je sastanak navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine – BH Fanaticosa, navijača Partizana i navijača FK Ilićka – Sindikat.

Na sastanku je zajednički konstatovano da je drastično smanjen broj incidenata koji se dovode u vezu sa navijačima, a da je uspostavljeni dijalog neposredno uticao na ovakvo stanje. Takođe, definisano je kao neophodno uspostavljanje ambijenta za diskusiju o problemima, izražavanje zabrinutosti i omogućavanje pozitivnih aranžmana i aktivnosti.

Na osnovu postignutog dogovora svih prisutnih predstavnika navijačkih grupa, potpisan je zajednički navijački Kodeks u kojem je naglašavajući navijačku pripadnost, svjesnost temeljnih vrijednosti zajednice, trenutne negativne slike navijačkih grupa u javnosti, uz poštivanje civilizacijskih i demokratskih vrijednosti, izražena volja ka izgradnji tolerantnog društva, izbjegavanja nacionalne, rasne, vjerske ili svake druge mržnje ili netrpeljivosti, nasilnog ponašanja i sukoba, uništavanja navijačkih obilježja, a sve u cilju vlastite dobrobiti i dobrobiti zajednice u kojoj žive i djeluju.

Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će u narednom periodu zajedno sa organima uprave, Vladom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i drugim institucijama u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine nastaviti da u skladu sa zakonom i demokratskim vrijednostima podržava ovakve i slične aktivnosti i ohrabruje uključivanje civilnih aktera i grupa civilnog društva u pozitivne društvene tokove i jačanje temeljnih vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno