bdf.brcko@gmail.com

Baš zabavan ovaj naš Supervizor: “Studeni” će sve riješiti?

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan sastao se sa predstavnicima Privredne komore Brčko Distrikta i “STUDEN ‘CO Holdinga”, koji su ga informirali o stanju u kom se nalazi privreda Distrikta i mjerama koje je potrebno poduzeti kako bi se stvorila dinamična atmosfera za razvoj poslovanja, nova ulaganja i otvaranje novih i dobro plaćenih radnih mjesta u privatnom sektoru.

Supervizor je naglasio da će uspostavljanje višemodalnog transportnog čvorišta, odgovorne javne uprave okrenute ka pružanju usluga građanima, te standarda koji podrazumijevaju nultu toleranciju prema korupciji i pokroviteljstvu političkih stranaka, omogućiti da Brčko postane sigurna i poželjna destinacija za investicije.

Napori koji se poduzimaju na deminiranju, što je ključni faktor za razvitak turizma u sigurnom okruženju, napreduju prema utvrđenim rokovima kako bi se osiguralo da Brčko Distrikt do jeseni 2024. godine bude u potpunosti deminiran. Rokovi za implementaciju svih ovih reformi koje vode ka povećanju broja radnih mjesta u privatnom sektoru bili su tema razgovora supervizora na sastanku sa rukovodstvom Vlade i Skupštine Distrikta, kao i na sastancima sa šefovima klubova SDS-a, NiP-a, SBB-a i SP-a, te nezavisnim poslanicima Mejrom Šečić, Đorđem Popovićem i Abdulahom Ilijazovićem.

Ovim krugom razgovora završen je niz sastanaka koje je supervizor održao sa predstavnicima svih poslaničkih klubova i sa nezavisnim poslanicima u Skupštini Distrikta o neophodnim zakonodavnim koracima kako bi se ovi ciljevi dostigli na proljeće.

Supervizor je također podvukao da vlasti Distrikta, a posebno izvršni organi, imaju dodatnu obavezu da otvoreno i transparentno predoče kako će ove pozitivne promjene biti usvojene i koji su njihovi stvarni benefiti za građane kojima su tu da služe.

 

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno