bdf.brcko@gmail.com

Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta donijelo rješenje o akreditaciji Evropskog univerziteta

Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, od velikog broja visokoškolskih ustanova koje rade u Brčko distriktu, do akreditacije Evropskog univerziteta, u Državnom registru je bila samo Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.

Evropski univerzitet u Brčko distriktu je obezbijedio institucionalnu akreditaciju i u naredne četiri godine će se u Državnom registru akreditovanih ustanova u BiH voditi kao akreditovana visokoškolska ustanova.

Preporuku za akreditaciju dala je, 27. januara ove godine, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, na osnovu izvještaja i mišljenja komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta o davanju prepopruke za akreditaciju visokoškolske ustanove, da Evropski univerzitet u Brčko distriktu BiH ispunjava uslove za akreditaciju.

Na osnovu izvještaja i mišljenja Komisije, kao i preporuke Agencije HEA BiH, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta je, analizirajući dokumente, ocijenilo da su ispunjeni uslovi za akreditaciju i donijela Rješenje o institucionalnoj akreditaciji na period od četiri godine. Uz obavezu da šest mjeseci prije isteka akreditacije podnese zahtjev za reakreditaciju.

Evropski univerzitet u Brčko distriktu se bavi visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom. Emeritus prof. dr. sc. Radoslav Galić, rektor prvog i najstarijeg univerziteta u Brčko distriktu BiH, obavijestio je danas studente da sada posjeduju sve potrebne akte i zakonske pretpostavke za rad i da su im diplome priznate u svijetu. Odnosno da su obezbijedili potrebnu akreditaciju, jer se prema članu 54. stav 1 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH akreditovanim visokoškolskim ustanovama smatraju isključivo one visokoškolske ustanove koje su upisane u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

“Akreditovani su sljedeći fakulteti na Evropskom univerzitetu: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Pedagoški fakultet, Tehnički fakultet, Fakultet politčkih nauka i Fakultet za medicinu, farmaciju i zdravstvo”, zvanično je obavještenje studentima rektora Galića.

Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, na 83 hiljada stanovnika, koliko ih prema poslednjem popisu stanovništva u BiH ima u Distriktu, u njemu  djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola, Organizaciona jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalnuo u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo. U dosadašnjem toku aktivnosti grupa je utvrdila da je, do akreditacije Evropskog univerziteta, u Državnom registru bila samo Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.

 

 

Izvor: antikorupcija.info

Izdvojeno

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...

Šta o knjizi E. Pašalića „Ogledi o Brčkom“ kažu univerzitetski profesori Hadžimuhamedović, Mujkić, Preljeveć i fra Petar Matanović

Nedavno je izašla iz štampe i promovisana  knjiga Enesa Pašalića „Ogledi o Brčkom“. Mada knjiga na provokativan, ali i teorijski argumentiran način, otvara temeljna...

Skupština Distrikta, usvajanjem Zakona o stečaju, ponovo se samorazvlastila, prenoseći sopstvene ovlasti na organe entiteta

Na posljednjem skupštinskom zasjedanju (25. o5. 2022.) usvojen je Zakon o stečaju u drugom čitanju. Radi se o jednom od zakona (Zakon o advokatskoj...