bdf.brcko@gmail.com

Novo lice centra Brčkog: muzej umjesto Četvrte osnovne,

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta je izradio i stavio na javni uvid Regulacioni plan “Centar 1” na koji građani Brčko distrikta do 4. februara imaju priliku da ulože primjedbe. Nula49.com otkriva vam kako bi trebao izgledati novi park na prostoru između Pošte i “Kvadra”.

Zavod za planiranje i projektovanje je uradio Regulacioni plan za “Centar 1” koji se nalazi u strogom središtu grada i koji bi trebao definisati izgled, gradnju i neke nove sadržaje na prostoru od nekadašnjeg “Dragstora” do Četvrte osnovne škole i do bivše knjižare Veselin Masleša. Novim planom je definisano da na tom lokalitetu bude urađen još jedan manji trg kojeg bi građani mogli koristiti uz raznovrsne sadržaje.

Kako se navodi u projektnoj dokumentaciji, obuhvat regulacionog plana predstavlja jedan zatvoreni blok stambeno-poslovnih objekata i u tom smislu nameće se i uređenje unutarblokovskog prostora.

“Na području Brčko distrikta BiH taj prostor je skoro uvijek zanemaren i vrlo niske oblikovne i upotrebne vrijednosti. Iako kroz postojeća dva objekta Kvadra postoji pješački pasaž koji spaja pješačku zonu sa Bulevarom taj prostor sadržajno nije u skladu sa zahtjevima savremenog gradskog centra. U tom smislu dat je prijedlog uređenja unutar bloka koji postaje integralni prostor sa pješačkom zonom”, navodi se.

Novi planovi postoje i za objekat IV Osnovne škole.

Po projektnoj dokumentaciji, naime, u planu je nova dogradnja, koja će biti u funkciji primarnog objekta, a u oblikovnom smislu neće degradirati njegovu arhitektonsku vrijednost.

Predlaže se da objekat namjenom bude javni objekat gradskog muzeja i zavičajne zbirke, a koji trenutno nema adekvatan prostor u gradu. To može biti i neki drugi javni objekat ukoliko Vlada Brčko distrikta BiH da saglasnost na tu novu namjenu, uvažavajući stav struke, poštujući arhitektonske vrijednosti i dispozicione mogućnosti izgrađene i nove strukture.

Ipak, ovo nije sve. Za potpuno preuređenje centra grada, u planu je u proširenje pješačke zone.

“Obuhvat plana predstavlja blok omeđen saobraćajnicama i pješačkom zonom, skoro u cjelosti priveden konačnoj namjeni. Ul. Ive Andrića je prema kontaktnom planu planirana kao nastavak pješačke zone, te je navedeno opredjeljenje poreuzeto i u ovaj plan. Na osnovu toga sadašnja asfaltirana površina koja predstavlja servisni pristup objekta pošte je transformirana u popločanu površinu, koja i dalje za potrebe pošte predstavlja saobraćajni pristup sa ograničenim korištenjem. Obzirom da se objekat škole planira rekonstruirati za javnu namjenu planiran je parking sa 5 parking mjesta, isključivo za potrebe ovog objekta. Cijeli unutarblokovski prostor je planirano rekonstruisati kao pješački sa ograničenim kretanjem motornog saobraćaja u svrhu korištenja planiranih podzemnih garaža i stacionarnog saobraćaja uz planirane javne objekte”, navodi se u dokumentaciji.

“Mi smo poseban akcenat stavili na taj unutrašnji trg gdje će djeca i odrasli imati priliku da uživaju u različitim sadržajima i da to ne bude kao do sada mjesto za parking ili neiskorištena površina nego da taj centar zaista ima funkciju centra”, izjavila je za Radio Brčko Mensura Kadrić, šef Sektora za prostorno planiranje u Zavodu.

Iz Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj su pozvali građane Brčko distrikta da dođu na javni uvid ovih regulacionih planova koji su izloženi u Domu kulture, ali i da aktivno učestvuju na Javnoj raspravi koja će biti upriličena 31. januara, jer kako ističu “mi u Zavodu imamo svoju viziju kako bi trebala izgledati određena lokacija, ali bi nam bilo drago i da javnost učestvuje u kreiranju planske dokumentacije”.

 

 

Izvor: (radiobrcko.ba/nula49.com)

Izdvojeno