Kako je obrazloženo, u Bosni i Hercegovini trenutno je na snazi Odluka o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje, kojom je utvrđeno da se 62 posto ove pomoći dijeli Federaciji BiH, 38 posto Republici Srpskoj, a po 0,5 posto pomoći koja pripada entitetima dodjeljuje se Brčko Distriktu BiH.

Vlada Brčko Distrikta BiH se obratila Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine molbom da se postotak međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje poveća na 2,5 posto, a kako bi javnom zdravstvu pružili sva odgovarajuća i neophodna sredstva radi suzbijanja epidemije na ovom području.

Prema Prijedlogu odluke kojeg je sačinilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, međunarodna pomoć za zaštitu i spašavanje se dijeli 60,75 posto za FBiH (sa svojih 10 kantona), 36,75 posto za RS i 2,5 posto za Brčko Distrikt BiH.

Od ukupnih sredstava koja joj pripadaju, Federaciji BiH se dodjeljuje 50 posto, a preostalih 50 posto na deset kantona.

Kako je navedeno u obrazloženju Federalnog ministarstva zdravstva, razlog za dopunu Odluke jeste realizacija akcije pod nazivom “EU za zdravlje – Doprinos raspoloživosti vakcinama protiv COVID-19 u BiH”, gdje su ukupna grant sredstva od 13.775.280 eura na raspolaganju Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, i to u omjeru do 85 posto sredstava za nabavku vakcina od zemalja članica EU-a za bolest COVID-19 i do 15 posto za nabavku medicinske opreme, potrošnog materijala, kao i za troškove kampanje podrške cijepljenju stanovništva BiH.