bdf.brcko@gmail.com

Kakvo je imovinskom stanju nosilaca javnih funkcija u Brčko Distriktu?

Nakon što je prošle godine u aprilu mjesecu usvojen Zakon o sprečavanju sukoba interesa u Brčko distriktu, a potom i polovinom godine imenovani članovi Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, u toku su provjere imovinskog stanja nosilaca javnih funkcija u Distriktu.

“Komisije za odlučivanje o sukobu interesa dostavila je obrazac svim nosiocima javnih funkcija kojih u Brčko distriktu ima oko 150, gdje se u roku od 30 dana moraju očitovati o svom imovinskom stanju kako bi se sačinio Registar imovinskog stanja tih lica što je propisano Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Distrikta”, naglasila je Admira Mujić, predsjednica Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u Brčko distriktu.

Obaveza komisije je da u što kraćem roku javno objavi Registar imovinskog stanja nosilaca javne funkcije, a potom će krenuti i provjere objavljenih podataka kako bi se utvrdio eventualni sukob interesa u pojedinačnim slučajevima.

Zakon je predvidio da se onima kojima se utvrdi da se nalaze u sukobu interesa mogu izreći sankcije u vidu opomene, zatim novčane kazne, prijedloga za razrješenje sa javne funkcije i poziva za podnošenje ostavke.

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa je definisano da je „nosilac javne funkcije” izabrano ili imenovano lice u organima i institucijama Distrikta, u pravnim licima koje osniva Distrikt kao i u pravnim licima kojima je povjereno vršenje javnog ovlaštenja i lice koje je imenovano, odnosno na čiji izbor ili imenovanje saglasnost daje Skupština, odnosno Vlada Brčko distrikta

Admira Mujić je na kraju dodala da članovi komisije trenutno nemaju adekvatne prostorne i tehničke uslove za efikasniji rad i da će preseljenjem u novi prostor, što se treba desiti u narednom periodu, rad ove komisije učiniti dosta bržim i ekspeditivnijim.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno