bdf.brcko@gmail.com

Oglasila se Policija povodom incidenata u Brčko Distriktu

Policija Brčko distrikta BiH samostalno i u saradnji sa drugim nadležnim organima i institucijama, djelujući isključivo na profesionalnim osnovama, kontinuirano preduzima sve potrebne mjere i radnje u cilju očuvanja zadovoljavajućeg stanja bezbjednosti u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, a posebno kada su u pitanju zaštita života i imovine, zaštita ljudskih prava i sloboda, zatim sprečavanje, otkrivanje i istraživanje krivičnih djela i prekršaja, kao i održavanja javnog reda i mira.

Kao institucija snažno opredjeljena za stalno jačanje partnerstva sa zajednicom, unapređenje komunikacije i transparentnosti rada, u cilju sprečavanja širenja uznemirenosti u Brčko distriktu BiH, obraćamo se javnosti ovim saopštenjem.

Povodom događaja od 08.01.2022. godine koji su sadržavali i paljenja pirotehničkih sredstava na Bulevaru mira i kod Spomenika srpskim braniocima Brčkog, Policija je od strane organizatora zaprimila obavještenje i uradila potrebne pripreme, te u skladu sa propisanim nadležnostima preduzela mjere i radnje kako bi se spriječili bilo kakvi incidenti. S tim u vezi, sve ono što se događalo mimo prijave organizatora će biti procesuirano u skladu sa zakonom.

Dana 09.01.2022. godine u 00,33 sati, putem telefona Policiji je prijavljeno da je u poslednjih pola sata od strane nepoznatih lica u naselju Ivici na betonskoj ogradi mezarja išaran grafit na kojem piše Srebrenica. Izlaskom na lice mjesta policijski službenici su uočili da su preko postojećeg natpisa „Brčko 92 Never Forget Srebrenica 95, 8372 BHF“, cijelom dužinom nacrtane vodoravne linije u dužini oko 30 metara. Od zaprimanja prijave intenzivno su preduzimane mjere i radnje na identifikaciji počinilaca, a o događaju je upoznat dežurni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

Do ovog momenta izvršena je operativna identifikacija lica koja se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem ovog djela, koji su pripadnici jedne navijačke grupe i od ranije se dovode u vezu sa sličnim događajima. Nakon kriminalističke obrade i prikupljanja dokaza, u saradnji sa tužiocem, biće konačno definisana kvalifikacija ovog događaja, tj. da li isti sadrži elemente bića krivičnog djela ili će isti biti procesuiran kao prekršaj. Bez obzira na konačnu pravnu kvalifikaciju, jasno je da se radi o događaju koji je motivisan govorom mržnje i koji kao takav zavređuje javnu osudu, a počinioci zasluženu sankciju u efikasnom sudskom postupku, u skladu sa zakonitim procedurama.

Ovim putem, Policija Brčko distrikta BiH uvjerava javnost da raspolaže potrebnim informacijama i da vlada bezbjednosnom situacijom na području Distrikta uprkos brojnim izazovima koje nosi multietnička sredina u kojoj živimo. Povodom aktuelnih događaja koji proizvode interes u javnosti ili njeno uznemirenje, a narušavaju stanje bezbjednosti Policija u kontinuitetu preduzima aktivnosti iz svoje nadležnosti na procesuiranju počinilaca prekršaja ili krivičnih djela, i to će činiti i u budućnosti. Policija samo profesionalno, zakonito i jednako prema svima može efikasno odgovoriti propisanim poslovima i zadacima, te tako i djeluje, a njeni zaposlenici uvjereni su da u tome imaju podršku cjelokupne društvene zajednice u Brčko distriktu BiH.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno