bdf.brcko@gmail.com

U Tužilaštvo Brčko Distrikta BiH prebačeno 30 predmeta ratnih zločina

Tužilaštvu Brčko distrikta je, u skladu s Revidiranom državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina, iz Suda i Tužilaštva Bosne i Hercegovine prebačeno ukupno 30 predmeta ratnih zločina, od čega samo jedan protiv poznatog počinioca.

Zekerija Mujkanović, glavni tužilac Tužilaštva Brčko distrikta BiH, kaže za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) da su u ovu instituciju s državnog nivoa prebačeni većinom predmeti gdje je verifikovan osnov sumnje da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina, kao i identifikovana žrtva, ali ne i počinilac.

“U 2021. godini, zaključno s krajem mjeseca novembra, nama je iz državnog pravosuđa spušteno ili vraćeno 30 predmeta ratnih zločina, od kojih je samo jedan predmet protiv jednog poznatog počinioca, dok je čak 29 predmeta protiv nepoznatih počinilaca”, potvrdio je Mujkanović, kao i da u narednom periodu ne očekuju značajniji priliv ovih predmeta iz državnih institucija.

Prema Revidiranoj strategiji, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo 24. septembra 2020. godine, predviđa se da manje složeni predmeti ratnih zločina s Tužilaštva i Suda BiH budu prebačeni na pravosudne organe entiteta i Brčko distrikta.

Državno, entitetsko i pravosuđe Brčko distrikta trebalo bi, prema Revidiranoj državnoj strategiji, okončati sve predmete ratnih zločina u roku od pet godina, odnosno do 2023. godine.

Mujkanović je, govoreći o dinamici procesuiranja predmeta prebačenih s državnog nivoa, rekao i da je teško predvidjeti kojom brzinom i s koliko uspjeha će se rješavati jer, nažalost, dosadašnja iskustva iz rada na predmetima po nepoznatom počiniocu – kojih ovo tužilaštvo iz ranijeg perioda ima 40 – potvrđuju da su jako rijetki predmeti u kojima je otkriven počinilac.

“Tužilaštvo Brčko distrikta ima kadrovske, materijalne i prostorne kapacitete da se se bavi ovim predmetima kako bi u najvećem broju ovih predmeta otkrili počinioca krivičnih djela ratnog zločina, dok će protiv poznatih počinilaca biti donijete odgovarajuće tužilačke odluke, koje će biti poznate javnosti”, zaključio je Mujkanović.

 

 

Mirsad Arnautović

Izvor: detektor.ba

Izdvojeno