bdf.brcko@gmail.com

Selma Šadić imenovana za glavnog revizora Brčko Distrikta BiH

Poslanici Skupštine Brčko distrikta okončali su 18. redovno zasjedanje, na kojem su, u drugom čitanju, usvojili Zakon o izmjeni Zakona o platama i drugim naknadama pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta.

U prvom čitanju usvojeni su Nacrt zakona o izmjeni zakona o bankama koji je sada usklađen sa entitetskim, kao i Nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić rekao je da je Zakon o socijalnom preduzetništvu reformski zakon, koji je u skupštinsku proceduru ušao na predlog šefa resornog odjeljenja Vlade Distrikta te da se očekuje da će nakon amandmanske procedure i ovaj zakon biti usvojen sa svim novinama i prednostima koje donosi.

Milić je napomenuo da je Skupština na 18. redovnom zasjedanju, nakon sprovedene konkursne procedure, za glavnog revizora, sa mandatom od sedam godina, imenovala Selmu Šadić, dok su za njene zamjenike imenovani Savo Grujić i Amra Ilić.

On je dodao da je Skupština imenovala i dva člana Upravnog odbora Javnog preduzeća „Komunalno Brčko“ kao i zamjenika direktora u Kancelariji za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije gdje je imenovan Zoran Blažević.

Poslanici su dali saglasnost na Poslovni plan Javnog preduzeća „Luka Brčko“ za 2022. godinu, ažurirani Poslovni plan Javnog preduzeća „Putevi Brčko“ za 2021. godinu, kao i na Program rada i Finansijski plan Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta za 2022. godinu.

 

 

Izdvojeno