bdf.brcko@gmail.com

Evropski Univerzitet Brčko distrikta dobio akreditaciju

Evropski Univerzitet Brčko distrikta osnovan je 2011. godine, 2013. je predan zahtjev za akreditaciju i sada je proces uspješno završen. Fakultet nudi šest studijskih programa, a broji oko 1.600 studenata te se smatra da će sada zainteresanost za ovaj fakultet dodatno porasti.

Fakultet ima 200 zaposlenika, a studenti dolaze ne samo iz Brčkog, nego i iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz susjednih zemalja te Libije, istaknuo je rektor Evropskog Univerziteta, akademik Nedeljko Stanković:

Princip rada i kvaliteta nastave ostaju isti, a velika je prednost to što studenti iz Hrvatske, Srbije i zemalja u okruženju mogu nostrificirati diplome i zaposliti se u svojoj državi. Fakultet je sada priznat i u zemljama članicama Europske Unije.

Da bi jedan fakultet mogao biti priznat mora proći dvije godine od njegovog osnivanja, a u pojedinim županijama jedna generacija mora završiti fakultet te, između ostalog, mora sadržavati sve ono što komisija smatra potrebnim kao što su prostor za nastavu i adekvatan materijal za učenje.

Svi studenti koji završe ovaj fakultet imat će diplomu priznatu u mnogim zemljama, a rektor pojašnjava kako ne bi trebao biti problem ni sa studentima koji su ranije dobili diplomu na Evropskom Univerzitetu.

Riječ je o pravnom pitanju koje bi trebalo biti rješivo, a Stanković vjeruje kako će svi studenti imati jednake diplome.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno