bdf.brcko@gmail.com

State Department kritizirao Tužilaštvo BiH, SIPA-u i Milorada Dodika

Američki State Department objavio je novi izvještaj o terorizmu i borbi protiv terorizma.

Dio se odnosi i na BiH. Prvo je navedeno šta je BiH uradila po pitanju zakona i zakonskih regulativa.

Prenosimo ga:

“BiH još nije počela sa izradom nove Strategije za prevenciju i borbu protiv terorizma uprkos tome što aktuelna strategija ističe krajem 2020. godine. Osim toga, Parlament je odbacio nacrt amandmana koji je predložen 2018. radi daljeg usklađivanja zakona BiH sa direktivama EU o suzbijanju terorizma zbog do političkih sporova oko navodnog prijenosa nadležnosti sa entitetskog na državni nivo.

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) nastavlja biti vodeća jedinica za provođenje zakona; međutim, njena efikasnost je ograničena slabom saradnjom sa Državnim tužilaštvom i, povremeno, lošim istražnim praksama. Nadalje, BiH nema propise i smjernice koje uređuju saradnju između i između tužilaca, organa za provođenje zakona i obavještajne zajednice u istragama nacionalne sigurnosti. SIPA privodi kraju internu reorganizaciju koja će uključivati ​​nadogradnju jedinice za borbu protiv terorizma u direkciji. Ove promjene, međutim, i dalje zahtijevaju višestruka odobrenja međuagencijskih institucija u BiH.

Tužilaštvo BiH i SIPA nastavljaju pohađati obuku koju finansiraju Ministarstvo vanjskih poslova SAD i Komanda za specijalne operacije Ministarstva odbrane za Evropu. Radna grupa pod vodstvom Tužilaštva BiH sastala se dva puta u 2020. godini, ali saradnja u provođenju zakona na više strateškom nivou i dalje pati od međuljudskih, institucionalnih i političkih sukoba, kao i od prepreka složene strukture vlasti u BiH.

Nedostaje politička volja za implementaciju inicijativa koje finansiraju SAD, uprkos želji organa za provođenje zakona u BiH da imaju ove alate. Član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda pozvao se na odredbe vitalnog entitetskog interesa kako bi blokirao završetak memoranduma o sporazumu koji bi pomogao BiH u implementaciji ključnih poboljšanja kontrole granica u skladu sa međunarodnim standardima u vezi sa informacijama o putnicima u avio-putnicima, zbog spora oko nadležnosti. Međutim, postignut je određeni napredak u inicijativama za sigurnost granica, posebno u vezi sa kontinuiranim, proaktivnim naporima Službe za poslove sa strancima da pregleda i podijeli informacije sa međunarodnim partnerima o velikom broju migranata koji ulaze u BiH.

BiH je nastavila sa svojim naporima da prekine terorističke aktivnosti 2020. godine kroz procesuiranje povratnika sa stranih ratišta. Tužilaštvo BiH je 2020. godine podigao optužnicu protiv sedam navodnih povratnika, koji su svi vraćeni u BiH 2019. godine. Dvojica su osuđena na po tri i po godine zatvora, dok je postupak protiv preostalih pet okrivljenih u toku. Odvojeno, Sud BiH je 2020. godine osudio jednog povratnika, također vraćenog iz Sirije 2019. godine, na četiri godine zatvora. BiH je, u saradnji sa turskim vlastima, vratila osumnjičenog povratnika iz Turske. Slučaj je još u fazi istrage. Tužilaštvo BiH je također optužio državljanku BiH zbog objavljivanja rasističkih, anti-LGBTI i antisemitskih sadržaja i podsticanja napada na zgrade u New Yorku na društvenim mrežama. Ovo je prva optužnica za terorizam protiv osumnjičenog koji nije povezan s ISIS-om. Program za razvoj, pomoć i obuku američkih tužilaštava u inostranstvu pruža mentorstvo i smjernice na osnovu predmeta partnerima iz BiH u ovim istragama i krivičnom gonjenju. Stalni su izazovi u procesuiranju boraca koji se vraćaju iz regije Donbas u Ukrajini, aktivnosti koju vlada BiH smatra terorizmom. Sud BiH je 2020. godine oslobodio jedinog državljanina BiH koji je do sada procesuiran zbog borbi u Donbasu.

Borba protiv finansiranja terorizma: BiH je članica MONEYVAL-a. Njeno Odjeljenje za finansijsku obavještajnu djelatnost, članica je Egmont grupe. BiH je također član Globalne koalicije za borbu protiv ISIS-a. BiH je 2020. godine skinuta sa liste EU visokorizičnih trećih zemalja. Nije bilo odredbi za zamrzavanje imovine na osnovu Rezolucija SB UN 2020, niti je bilo krivičnog gonjenja za finansiranje terorizma.

Borba protiv nasilnog ekstremizma: Nasilna ekstremistička ideologija i regionalne nacionalističke grupe ostaju potencijalni izvori terorizma u BiH. U 2020. godini glavne vjerske zajednice u BiH (katoličke, islamske, jevrejske i pravoslavne) nastavile su zajednički raditi kroz Međureligijsko vijeće na promicanju tolerancije i suprotstavljanju djelima netrpeljivosti ili nasilja usmjerenim prema bilo kojoj od ovih zajednica. Međureligijsko vijeće je također povećalo svoju koordinaciju i aktivnosti sa svojih 15 regionalnih ogranaka, s naglaskom na angažman sa ženama i djecom. Pojedini vjerski vođe i grupe civilnog društva širom zemlje također su povećale napore da identifikuju „ekstremističke utjecaje“ i izvore otpornosti u svojim zajednicama, uz podršku niza međunarodnih donatora. 2020. godine, USAID-ova Kancelarija za tranzicijske inicijative završila je svoju treću godinu programiranja za prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma. Ovo uključuje male grantove za jačanje pozitivnih alternativa nasilnim ekstremističkim utjecajima, uključujući razvoj nacionalne mreže omladinskih centara za mobilizaciju mladih ljudi.

 

(Raport.ba)

Izdvojeno