bdf.brcko@gmail.com

Nastavljena 17. redovna sjednica Skupštine Brčko Distrikta BiH

U nastavku 17. sjednice Skupštine Brčko distrikta danas su usvojene tačke vezane za davanje saglasnosti JZU „Zdravstveni centar Brčko distrikta BiH“ u vezi sa raspodjelom viška prihoda nad rashodima i izmjeni finansijskog plana za narednu godinu, te data saglasnost na plan rada i finansijski plan Zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu Razvojno-garantnom fondu, te usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora “Radija Brčko”.

kupština je, takođe, usvojila izvještaje o reviziji finansijskog poslovanja Odjela za Evropske integracije i međunarodnu saradnju, Kancelarije koordinatora Distrikta pri Vijeću ministara BiH Kancelarije za upravljanje javnom imovinom, JP „Luka“ Brčko, kao i informacije o bezbjednosnoj situaciji i fudbalskim stadionima u Brčko distriktu.

Najveću pažnju zastupnika izazvali su revizorski izvještaji pojedinih javnih institucija u Distriktu, a predsjednik Skupštine Siniša Milić kazao je da treba u segmentu planiranja finasija tih pravnih lica napraviti uštede i sve te troškove svesti na nulu tamo gdje je to moguće.

Popodne je na dnevnom redu nastavak aktivnosti oko usvajanja budžeta Brčko distrikta za 2022. godinu koji u prijedlogu iznosi 239 miliona KM, a za koji predsjednik Skupštine Milić smatra da će biti usvojen do kraja godine.

Uštede od preko šest miliona maraka bile bi usmjerene na komunalnu infrastrkuturu, a uštede koje su napravljene između prvog i drugog čitanja budžeta odnose se uglavnom na plate i materijalne troškove.

Miliće ne naglasio da bi usvajanjem budžeta u zakonskom roku bila omogućena njegova operacionalizacija već od prvog radnog dana 2022. godine.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno