bdf.brcko@gmail.com

JP ”Putevi Brčko”: Sve raspoložive ekipe su na terenu od sinoć

Sve raspoložive ekipe koje rade na zimskom održavanju saobraćajnih površina na području distrikta Brčko su na terenu od sinoć. Svi prioritetni putni pravci su prohodni. Dodatne probleme u ruralnim dijelovima stvara drveće na putu koje obara vjetar i težak snijeg.

Sva raspoloživa mehanizacija, ljudski resursi kao i posipni materijal su stavljeni u funkciju. Čišćenje se odvija prema prioritetima, a u skladu sa Planom rada zimske službe za 2021/2022. godinu.

Javno preduzeće „Putevi Brčko“, u čijoj je nadležnosti zimsko održavanje puteva kontroliše područje cijelog distrikta u cilju pojačane bezbijednosti i neometanog odvijanja saobraćaja kako bi saobraćajnice bile prohodne za početak radne i školske sedmice.

Nadzorno osoblje Preduzeća prati realizaciju svih ugovorenih obaveza odabranih izvođača radova, a teritorija distrikta Brčko podjeljenja je po zonama i to:
Zona Istok I: „ Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina
Zona Istok II: „ Arapovac putevi“ d.o.o. Čelić
Zona Zapad: „Bijeljina put“ d.o.o. Bijeljina
Zona Grad: JP “Komunalno Brčko“d.o.o. Brčko distrikt BiH
Zona obilaznice: „ PAPILON“ d.o.o. Koraj- Čelić
Vanulični parkinzi: „PAPILON“ d.o.o. Koraj- Čelić
Vanulični parking kod Bolnice: Jedinice vlastite operative JP „Putevi Brčko“ d.o.o.
Izvor: JP ”Putevi Brčko”/Facebook stranica

Izdvojeno