bdf.brcko@gmail.com

Usvojen Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava donacija za sportske klubove

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 35. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava donacija za sportske klubove u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 KM. Svrha ovog programa je doprinos razvoju Brčko distrikta BiH u oblasti sporta i podsticanje vrhunskih sportista na daljnja takmičenja.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine te umjesto 238.000,00 KM izdvaja se 364.000,00 KM.

Na sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju proširene rang-liste studenata koju čine studenti viših godina studija što čini ukupno 260 studenata.

Vlada je odobrila i Smjernice za izradu pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje u Brčko distriktu BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku raspolaganja javnom imovinom javnim nadmetanjem, Nacrt odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH prema Evropskoj uniji na osnovu učestvovanja Brčko distrikta BiH u raspodjeli sredstava makrofinansijske pomoći (RFA) – prva tranša i Smjernice za izradu nacrta uputstva o izmjenama Uputstva o propisivanju jedinstvenih standarda za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina u Brčko distriktu BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala i 34. redovnu sjednice na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH.

Svrha Programa utroška sredstava je jednokratna novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida u smislu otpočinjanja nove gradnje, sanacije, završetka gradnje, nadogradnje stambenog objekta na području Brčko distrikta BiH ili u ekonomski isplativim i tehnički izvodivim uslovima, mogu se odobriti sredstva za uređenje prilaza stambenom objektu i unutrašnje uređenje i prilagođavanje objekta za neometano korištenje objekta i stanovanje.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u visini od 600.000 KM i dodjeljuju se proporcionalno u iznosu od po 100.000 KM na korisnike prava, iz reda pripadnika Vojske RS, Armije R BiH i HVO-a, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i članove porodice ratnih vojnih invalida.

Na sjednici odobren je i Nacrt odluke o odobravanju programa razvoja zaštite i spašavanja u Brčko distriktu BiH za period 2022–2027. godine, Smjernice za izradu nacrta odluke o provođenju sistema interne kontrole u javnom sektoru Brčko distrikta BiH, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na potpisivanje pisma namjere o saradnji u oblasti energije, Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti na nacrt memoranduma o razumijevanju za saradnju – Zavod za strane u državni Libiji i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u  Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

Vlada je razmatrala i informacije u vezi s aktivnostima uklanjanja i suzbijanja ambrozije, informacije o sticanju uz naknadu nekretnine označene kao parcela broj: 1247/3 KO Brčko 1 i informacije o izdavanju potvrda sa QR kodom.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...