bdf.brcko@gmail.com

Usvojen Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava donacija za sportske klubove

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 35. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava donacija za sportske klubove u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 KM. Svrha ovog programa je doprinos razvoju Brčko distrikta BiH u oblasti sporta i podsticanje vrhunskih sportista na daljnja takmičenja.

Vlada je usvojila i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o visini i broju stipendija koje se dodjeljuju redovnim studentima za period od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine te umjesto 238.000,00 KM izdvaja se 364.000,00 KM.

Na sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o usvajanju proširene rang-liste studenata koju čine studenti viših godina studija što čini ukupno 260 studenata.

Vlada je odobrila i Smjernice za izradu pedagoških standarda i normativa za predškolski odgoj i obrazovanje u Brčko distriktu BiH, Smjernice za izradu nacrta pravilnika o postupku raspolaganja javnom imovinom javnim nadmetanjem, Nacrt odluke o zaduženju Brčko distrikta BiH prema Evropskoj uniji na osnovu učestvovanja Brčko distrikta BiH u raspodjeli sredstava makrofinansijske pomoći (RFA) – prva tranša i Smjernice za izradu nacrta uputstva o izmjenama Uputstva o propisivanju jedinstvenih standarda za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina u Brčko distriktu BiH.

Vlada Brčko distrikta BiH danas je okončala i 34. redovnu sjednice na kojoj je usvojila Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u stambenom zbrinjavanju porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida u Brčko distriktu BiH.

Svrha Programa utroška sredstava je jednokratna novčana pomoć za stambeno zbrinjavanje porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida u smislu otpočinjanja nove gradnje, sanacije, završetka gradnje, nadogradnje stambenog objekta na području Brčko distrikta BiH ili u ekonomski isplativim i tehnički izvodivim uslovima, mogu se odobriti sredstva za uređenje prilaza stambenom objektu i unutrašnje uređenje i prilagođavanje objekta za neometano korištenje objekta i stanovanje.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u visini od 600.000 KM i dodjeljuju se proporcionalno u iznosu od po 100.000 KM na korisnike prava, iz reda pripadnika Vojske RS, Armije R BiH i HVO-a, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i članove porodice ratnih vojnih invalida.

Na sjednici odobren je i Nacrt odluke o odobravanju programa razvoja zaštite i spašavanja u Brčko distriktu BiH za period 2022–2027. godine, Smjernice za izradu nacrta odluke o provođenju sistema interne kontrole u javnom sektoru Brčko distrikta BiH, Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na potpisivanje pisma namjere o saradnji u oblasti energije, Prijedloga zaključka o davanju saglasnosti na nacrt memoranduma o razumijevanju za saradnju – Zavod za strane u državni Libiji i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt pravilnika o izmjenama Pravilnika o nadležnostima, pravima i obavezama zaposlenih u Jedinici za implementaciju projekata koji se finansiraju iz međunarodnih fondova u  Razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta BiH.

Vlada je razmatrala i informacije u vezi s aktivnostima uklanjanja i suzbijanja ambrozije, informacije o sticanju uz naknadu nekretnine označene kao parcela broj: 1247/3 KO Brčko 1 i informacije o izdavanju potvrda sa QR kodom.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno

NEKA JE VJEČNA SLAVA NAŠEM „LUDILU“ „ZAPIŠAVANJA“ TERITORIJA

U situaciji kada u bolnici leži više od trideset teško bolesnih i umirućih bolesnika, koji se posljednjim naporima bore za još malo ovozemaljskog života,...

METASTAZE ZLA: Iz vremena prošlog u vremenu sadašnjem

Susret sa Fragmentima razorene prošlosti Emira Suljagića U opštoj euforiji slavljenja zla, koja se godinama ponavlja na ovim prostorima, normalnim ljudima je teško sačuvati zdrav...

KO TO, G. MILIĆU, UGROŽAVA SLOBODU I IDENTITET SRBA I PODRIVA TEMELJE BiH U BRČKOM?

Prilikom svog nedavnog obraćanja javnosti predsjednik Skupštine Brčko Distrikta BiH g. Siniša Milić je, između ostaloga, izjavio da će državljani R Srpske u Distriktu...

KO PROVODI POLITIKU MILORADA DODIKA O OSAMOSTALJENJU RS-a U BRČKO DISTRIKTU BiH

Najveća postdaytonska kriza u BiH izazvana je jednostranim odlukama Skupštine R Srpske (RS) o prenosu nadležnosti sa državnog nivoa na nivo entniteta RS. Time...

KOJI TO BEOGRAD NEKOME SMETA U BRČKOM?

Na jednom od brčanskih portala prije nekoliko dana objavljen je tekst pod naslovom ,,Kome smeta Beograd’’, aludirajući na naziv novootvorenog dječijeg obdaništa na Ilićki....

Za direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Distriktu imenovan penzionisani policajac Žarko Ćosić

Skupština Brčko Distrikta BiH je na jučerašnjem zasjednanju imenovala direktora Kancelarije za prevenciju i borbu protiv korupcije u Brčko Distriktu, institucije od koje i...

AFERA KISEONIK POKAZUJE KO VODI I GDJE VODI BRČKO DISTRIKT BIH

Po prvi put u posljednjih petnaestak godina jedna brčanska politička stranka opravdala je razloge svoga postojanja. Brčanska stranka „Narod i pravda“ je prije par...

BRČAK NEŠAD ALIKADIĆ, SVJETSKI POZNAT ARHITEKTA I BOSANSKI PATRIOTA PRUŽA RUKU PRIJATELJSTVA I SARADNJE

Notorna je činjenica da godinama na važne javne funkcije u Brčko Distriktu BiH dolaze kadrovi, ne mediokriteti, oni osrednji, nego oni najgori, oni sa...