bdf.brcko@gmail.com

U Brčkom prezentirani ‘Principi za izmjene Ustava BiH’

U punoj sali Omladinskog centra u Brčko distriktu sinoć je održana Javna tribina na kojoj su prezentirani “Principi za izmjene Ustava BiH”.

Na tribini su govorili: prof.dr. Kasim Trnka, predsjedavajući Savjeta za ustavno-pravna i politička pitanja VKBI, Zoran Jovanović, predsjednik Srpskog građanskog vijeća – Pokret za ravnopravnost BiH, Stipe Prlić, predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća BiH, Miro Lazović predsjednik Foruma parlamentaraca BIH 1990, mr.sc. Emir Zlatar generalni sekretar VKBI i moderator tribine, te Omer Tufo iz Centra za promociju civilnog društva i fra Petar Matanović iz udruge Hrvatski dom.

Tribini su prisustvovali i vijećnici iz Skupštine Brčko distrikta te brojni intelektualci i predstavnici NVO iz Brčkog.

Principi za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji su prezentirani su:

– Uklanjanje sistemske diskriminacije rasprostranjene u cijelom ustavnom uređenju. Navedene presude Evropskog suda obavezuju državu da otkloni postojeća ustavna rješenja po kojima su svim građanima koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda uskraćena elementarna građanska i politička prava. Ta prava su uskraćena i pripadnicima konstituentnih naroda ako ne žive u “odgovarajućem” entitetu. Diskriminacija je široko rasprostranjena i s obzirom na druge kriterije kao što su rodna pripadnost, religijska opredjeljenja, socijalni status, obrazovni nivo i dr.

– Entiteti u Bosni i Hercegovini, kao administrativni oblici, uspostavljeni su na temelju „faktičkog stanja na terenu“ izazvanog međunarodnim oružanim sukobima, na temeljima etničkog čišćenja, zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i genocida, i kao takvi su danas neodrživi. Decembra 1995. godine nismo imali presude međunarodnih sudova. Najveći problem u praksi je, pokazalo se, entitetsko glasanje u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine.

– Neprovođenje pravosnažnih sudskih presuda međunarodnih i domaćih sudova, jasno pokazuje da je u BiH na sceni suspenzija vladavine prava, te je u tom smislu neophodno u Ustav ugraditi sve neophodne izmjene kako bi se uspostavila vladavina prava i osigurala potpuna politička neovisnost pravosudnih institucija BIH. U Bosni i Hercegovini funkcionišu četiri odvojena atunomna pravna i sudska sistema – na nivou BiH, u oba entiteta i u Brčko distriktu BiH. To dovodi do neujednačenih pa i do suprotstavljenih pravnih rješenja i do neujednačene sudske prakse, pa time i do neravnopravnosti građana. Zbog toga se moraju kreirati ustavna rješenja da do toga ne dolazi.

– Ustavom definirati princip sankcioniranja negiranja genocida i zločina protiv čovječnosti.
– Ustavom je nužno precizno odrediti prava koja se štite institutom vitalnog nacionalnog interesa/nacionalnog veta u zakonodavnim tijelima države i nižih nivoa vlasti.

– Izmjenama Ustava mora se precizirati onemogućavanje paralize njenih institucija te afirmirati građanski karakter društva i jačanje demokratske države po uzoru na sve demokratske države u Evropi i svijetu.

Inače, Principe za izmjene Ustava BiH, do sada je podržalo više od 45.000 građana putem web aplikacije www.izmjeneustava.com.

 

 

(Vijesti.ba)

Izdvojeno