bdf.brcko@gmail.com

U Brčkom prezentacija istraživanja IZGRADNJA POVJERENJA I POMIRENJA U BIH

Prezentacija istraživanaja Izgradnja povjerenje i pomirenja u BiH grupe autora (glavni autor Zorica Kuburić, Univerzitet u Novom Sadu, Zlatiborka Popov Momčinović, Univerzitet u Istočnom Sarajevu Marko-Antonio Brkić, Sveučilište Hercegovina, Mostar George R. Wilkes, Univerzitet u Edinburgu) održat će se sutra u 12 h u prostorijama Islahijeta.

Glavni rezultati istraživanja

Rezultati istraživanja ukazuju na različite perspektive značajnih aktera društve- no-političkog života Bosne i Hercegovine i zaista su pravo bogatstvo mišljenja koja iskazuju kako probleme i prepreke tako i puteve prevazilaženja s navođenjem prak- tičnih ideja i primjera koji već postoje u praksi na terenu. Ipak, u ovom dijelu navo- dimo samo glavne rezultate koji su dominantno mišljenje koje je iskazano u brojnim varijacijama.

Skoro svi intervjuisani, tačnije 94%, tematizovali su neki problem u političkoj sferi, što ovu temu čini najzastupljenijom. Najviše su govorili o tome da politički lideri tri konstitutivna naroda podstiču vjersku i etničku podijeljenost (69%), da su zagli- bljeni u korupciji (34%) te da se ne zauzimanju za građane (27%). Istraživanje opšte populacije iz 2013. godine ukazuje na to da građani najmanje povjerenja za proces pomirenja ukazuju političarima, posebno u svakodnevnoj retorici izazivanja među- sobne mržnje.

Izdvojeno