bdf.brcko@gmail.com

Covid potvrde iz cijele BiH nisu priznate u EU – ko je kriv

Ekipa N1 testirala je QR kodove sa potvrda o vakcinaciji iz Kantona Sarajevo i entiteta Republika Srpska u Belgiji i Luksemburgu. Crvena boja znači da certifikati ili kovid potvrde nisu validni. QR kod koji izdaju kantonalne i entitetske vlasti nije prepoznat. Bez validne verifikacije BH državljani ne mogu više čak ni u ugostiteljske objekte u EU.

Ovaj problem u nadležnosti je Vijeća ministara BiH i ovo je samo jedno od 400 pitanja koja čekaju na deblokadu institucija. Kontaktirali smo Ministarstvo civilnih poslova iz kojeg kažu da se ovim problemom bave od maja ove godine.

Nadležnosti iz oblasti zdravstva, imunizacije, vakcinisanja, vođenja evidencije vakcinisanih, te samim time izdavanje potvrda, je na razini Federacije BiH odnosno Kantona, Republike Srpske i Brčko distrikta.

Iz Brisela su tražili da se donesu jedinstvene Covid potvrde na državnom nivou za šta je potrebna saglasnost oba entiteta i Brčko distrikta. Saglasnosti još uvijek nema, a građani vakcinisani u BiH će morati poštivati pravila država EU u koju odlaze.

Uvođenje sistema digitalne potvrde u BiH radi olakšavanja slobodnog kretanja građana tijekom pandemije sa potvrdama koje sadržavaju integrisani QR kod nije završeno još ni u FBiH. Republika Srpska i Brčko Distrikt već imaju za svoja područja uspostavljenu kako evidenciju građana u pogledu njihovog COVID statusa, te mogućnost izdavanja potvrda sa integrisanim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost. Tu mogućnost u Federaciji su pojedini kantoni uveli sa parcijalnim tehničkim rješenjima.

Iz Ministarstva civilnih poslova poručuju da uspostavljanje jedinstvenog sistema izdavanja COVID potvrda i u Federaciji BiH u mnogome bi olakšalo i krajnju integraciju postojećih baza i priključenje sistemu EU zelene COVID potvrde. Ministarstvo civilnih poslova će specimene svih potvrda koje se izdaju u BiH, dostaviti zemljama EU i ostalim koji su to od nas tražili.

Tu nije kraj problema. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH poručuju da i nakon što uspostavimo jedinstvenu bazu podataka na verifikaciju našeg QR koda moramo dodatno čekati.
“Ministrica Turković je više puta i javno i u razgovoru sa kolegama urgirala I tražila da se to pitanje stavi na dnevni red i riješi kako ne bismo došli u situaciju da BiH zaostaje za ostalim zemljama. Ministarstvo vanjskih poslova je spremno odmah pokrenuti razgovore sa svim zemljama, kako susjednim, tako i evropskim”, rekao nam je Tarik Lazović, savjetnik u kabinetu ministrice vanjskih poslova.

Izdvojeno