bdf.brcko@gmail.com

Senad Osmanović nepravosnažnom presudom oslobođen od optužbe

Nepravosnažnom presudom Osnovnog suda Brčko distritka BiH skupštinski zastupnik Senad Osmanović oslobođen je od optužbe da je obavljajući raniju funkciju šefa Odjela za obrazovanje u Vladi Distrikta počinio krivično djelo protiv službene dužnosti. Nakon glavnog pretresa, Osnovni sud ocijenio je da Tužilaštvo nije dokazalo da je optuženi počinio krivično djelo krivotvorenja službene isprave koje mu je stavilo na teret optužnicom iz marta ove godine.

Podsjetimo, Senad Osmanović optužen je za krivotvorenje službene isprave u postupku reguliranja radnopravnog statusa kojom prilikom je, nakon prestanka mandata šefa Odjela, umjesto na ranije radno mjesto nastavnika, najprije tražio te bio raspoređen za šefa pododjela u tom organu. Iako je upravnim nadzorom imenovanje Osmanovića za šefa Pododjela za ljudske resurse i zapošljavanje u Odjelu za obrazovanje poništeno, te je vraćen na radno mjesto nastavnika historije, on je nakon krivične istrage optužen za krivično djelo Krivotvorenje službene isprave (iz člana 383 stav 1 Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH).

Njega se tereti da je kao šef Odjela za obrazovanje obavijestio nadležni vladin organ za ljudske resurse da u tom odjelu ne postoji upražnjeno radno mjesto za koje bi ispunjavao uslove za povratak u nastavu. Stavljeno mu je na teret da, iako je znao da je radno mjesto nastavnika historije na kojem je radio prije imenovanja za šefa Odjela upražnjeno, u službenu obavijest prema vladinom organu nadležnom za radne odnose nije unio taj podatak.

Nakon održanog glavnog pretresa Osnovni sud, koji je prethodno potvrdio optužnicu, oslobodio je Osmanovića od optužbe ocijenivši u prvostepenom postupku da Tužilaštvo nije dokazalo da je počinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret.

U obrazloženju, sud je naveo da je optuženi na konkretan upit nadležnog organa da li je postojalo upražnjeno radno mjesto nastavnika historije s punom normom dostavio konkretan odgovor da takvo radno mjesto tada nije postojalo, pa je s tim u vezi sud ocijenio da ne stoji optužba da u on u službenu obavijest nije unio važan podatak. Na oslobađajuću presudu Osmanoviću, Tužilaštvo Distrikta izjavit će žalbu Apelacionom sudu u tom gradu.

Izdvojeno