bdf.brcko@gmail.com

Politička trgovina u JP Komunalno Brčko: Sporni konkursi za direktora, šefove, zaposlenike i pripravnike

Aktuelni direktor preduzeća je Kemal Atić. Prema informacijama Žurnala, on je na mjesto v.d. direktora došao u aprilu 2019. godine kao kadar SBB-a, da bi kasnije postao kadar SDP-a koji je dio vlasti u Distriktu Brčko. Predsjednik SDP-a Distrikta Brčko Esad Atić je Kemalov amidža. Početkom godine imenovan je za savjetnika gradonačelnika Eseda Kadrića (SDA).

Javno preduzeće „Komunalno Brčko“ d.o.o, u vlasništvu Distrikta Brčko, koncipirano je tako da obavlja komunalne djelatnosti u vidu pružanja usluga distribucije i snabdijevanja električnom energijom, proizvodnje i distribucije vode, prikupljanja, transporta i deponovanja komunalnog otpada i održavanja javnih površina.

Kao i skoro sva javna preduzeća, i ovo preduzeće nerijetko služi za političku trgovinu, sumnjiva zapošljavanja, provođenje sumnjivih postupaka javnih nabavki…

Aktuelni direktor preduzeća je Kemal Atić. Prema informacijama Žurnala, on je na mjesto v.d. direktora došao u aprilu 2019. godine kao kadar SBB-a, da bi kasnije postao kadar SDP-a koji je dio vlasti u Distriktu Brčko. To i ne čudi s obzirom na to da je predsjednik SDP-a Distrikta Brčko Esad Atić koji je, kako nam je rečeno, Kemalov amidža, odnosno stric. Informacije radi, iako je Esad Atić SDP-ov, početkom godine je imenovan za savjetnika gradonačelnika Eseda Kadrića (SDA).

Nakon što je Kemal Atić imenovan za v.d. direktora „Komunalnog“, uslijedio je i javni konkurs za izbor direktora na period od četiri godine. Očekivano, za direktora je poslije provedene konkursne procedure izabran – Kemal Atić.

SPORNA STRUČNA SPREMA, RADNO ISKUSTVO…

Izbor Kemala Atića sporan je iz više razloga. Za početak, izdvojimo podatke iz registra zaposlenih lica Brčko distrikta:

Kao što se može vidjeti, kao datum zasnivanja radnog odnosa naveden je 1. maj 2019. godine, praznični dan. Ako pogledamo tekst javnog konkursa, on je bio otvoren do 7. maja, što znači da je radni odnos zasnovan i prije nego što je konkurs zatvoren?!

Prema našim informacijama, na konkurs se osim Atića prijavio još jedan kandidat – Mensur Kamenjašević. Novinari Žurnala kontaktirali su Kamenjaševića koji nam je rekao da je nakon zatvaranja konkursa dobio samo obavještenje da je Atić izabran:

“Tri puta sam tražio dokumentaciju u vezi s konkursom i niti jedan papir nisam dobio, a tražio sam zvanično, protokolom, pod brojem, datumom itd. Odluku npr. nikada nisam dobio, a da bih pokrenuo upravni spor moram dobiti akt, a ne obavijest. Nisam dobio ni rang-listu, ni drugu dokumentaciju, ništa.”

Dalje, u konkursu je bilo navedeno su minimalni uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti visoka stručna sprema (ekonomski, pravni ili fakultet tehničkih nauka), kao i najmanje pet godina radnog iskustva u struci. U registru zaposlenih lica preciznije se navodi da je potreban VII stepen visoke stručne spreme za mjesto direktora.

Kemal Atić je, prema dostupnim podacima, prvostupnik, odnosno bachelor poslovne ekonomije sa 240 ECTS bodova. Prema podacima dostupnim na sajtu Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, diploma bachelora predstavlja VI, a ne VII stepen stručne spreme.

Zaposlenici ovog centra su u telefonskom razgovoru novinarima Žurnala potvrdili da, prema Odluci o usvajanju Osnova kvalifikacijskog okvira u BiH, bachelor predstavlja VI stepen stručne spreme, a da se VII stepen stječe završetkom master studija (300 ECTS bodova).

Atić je, inače, dostavio diplomu Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku. Podsjetimo, Žurnal je nekoliko puta pisao da bh. sigurnosne agencije raspolažu podacima da su se diplome, između ostalih, i ove obrazovne institucije prodavale osobama zaposlenim u raznim institucijama izvršne i zakonodavne vlasti, čak i stranim državljanima.

Kako se navodi, Atić je zvanje stekao 25. jula 2016. godine, što znači da je od stjecanja zvanja do zasnivanja radnog odnosa prošlo manje od tri godine. Podsjetimo, konkursom se tražilo minimalno pet godina radnog iskustva u struci, pa je upitno da li se iskustvo prije stjecanja diplome može uzeti kao relevantno.

Osim toga, upitno je i da li je imao iskustvo u realizaciji projekata infrastrukture, u upravljanju ljudskim resursima, posebno u poslovima u oblasti komunalnih djelatnosti… a sve ovo su bili posebni uslovi traženi konkursom.

Odgovore smo pokušali dobiti i od samog Atića, no direktor „Komunalnog“ nije odgovorio na pozive i poruke novinara Žurnala.

SPORNA I MNOGA DRUGA ZAPOŠLJAVANJA

Nije sporan samo Atićev izbor za direktora. Ubrzo nakon što je izabran za direktora, Atić je u augustu raspisao konkurs za šefa službe za razvoj. Konkursna procedura se provodi, a na neodređeno vrijeme zapošljava se Maid Halilović.

I za ovo radno mjesto predviđen je VII stepen srednje stručne spreme. Maid Halilović ima 240 ECTS bodova, a priložio je diplomu Internacionalnog univerziteta Brčko. I o ovom privatnom univerzitetu smo, između ostalog, pisali.

Halilović je zvanje stekao 2015. godine, a radni odnos zasnovao je 2019. godine. U konkursu je jasno navedeno da se traži radno iskustvo od pet godina u struci, od čega tri godine na rukovodećim pozicijama. Jasno, od stjecanja zvanja do zaposlenja prošlo je nešto više od četiri godine. Žurnalov izvor ističe da je Halilović predao i potvrdu jednog privatnog subjekta, ali navodno je u toj firmi radio bez zasnivanja radnog odnosa, te je upitno da li se smije u obzir uzeti takva vrsta radnog angažmana.

Osim toga, upitno je kako je jedan diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije uopće kvalifikovan da obavlja poslove šefa razvoja u jednom komunalnom preduzeću, te da li je ispunio i druge uvjete iz konkursa kao što je naprimjer iskustvo u realizaciji investicionih projekata. Baš kao i Kemal Atić, ni Maid Halilović nije odgovarao na Žurnalove upite.

Spomenimo još samo da je od augusta 2021. godine, prema našim informacijama, više od 50 radnika potpisalo ugovor o radu ili ugovor o obavljanju pripravničkog staža, a da je Komisija za zapošljavanje sastavljena praktično nezakonito jer sastav komisije nije bio onakav kako to predviđa Zakon o javnim preduzećima BD. To je utvrdio i Inspektorat Distrikta Brčko, ali konkurs, prema informacijama kojima raspolaže Žurnal, nikada nije poništen, nego je naloženo da se „predmetna nepravilnost otkloni“?! Na koji način je moguće „otkloniti nepravilnost“ ako je konkursna procedura već završena?

Ovo je samo nekoliko primjera spornih zapošljavanja u JP „Komunalno Brčko“. Sporna su i druga zapošljavanja, osobe koje su bile ili su i dalje u Upravnom odboru, brojne javne nabavke, stanje u samom preduzeću… Više detalja objavit ćemo u narednim danima. Podsjetimo samo da smo nedavno pisali o tome kako je JP „Komunalno“ raspisalo tender za nabavku vozila u kojima su nezakonito nacrtali željena vozila.

Bitno je istaći kako su sve ove, ali i mnoge druge informacije ranije proslijeđene Tužilaštvu, MUP-u, Inspektoratu, odnosno svim nadležnim institucijama. Osim određenih službenih odgovora, niko konkretnije nije reagirao.

 

Piše: Dino CvikoObjavljeno: 15. studeni 2021. 16:10

FOTO: Adi Kebo/zurnal.info

(zurnal.info)

Izdvojeno