bdf.brcko@gmail.com

Apel nadležnim institucijama Distrikta da se konačno uključe u rasvjetljavanje afere “Kiseonik”

Nakon što je politička organizacija Narod i Pravda Brčko distrikta BiH prva progovorila o aferi “Kiseonik” u Brčkom, odnosno u JZU “Zdravstveni centar Brčko” Brčko distrikt BiH i pozvala nadležne institucije Brčko distrikta da se uključe u rasvjetljavanje gore pomenute afere, jer je već sada svima jasno da se radi o istoj aferi koja je u manjoj mjeri pogodila federaciju, u velikoj mjeri manji BH entitet RS i Brčko distrikt BiH što je pokazao i odgovor udruženja za borbu protiv korupcije Transparency International. Firme su  bez dozvole Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dobavljala kiseonik i za JZU “Zdravstveni centar Brčko” o čemu čitamo i u svim medijima.

Ovim putem još jednom apelujemo na sve relevantne institucije Brčko distrikta da konačno preduzmu sve neophodne radnje kako bi se zaštitilo zdravlje a u konačnici i životi građana Brčko distrikta BiH.

Apelujemo na aktuelnog šefa Odjeljenja  za zdravstvo i ostale usluge u Vladi Brčko distrikta BiH gospodina Seada Šadića da izađe i objasni nabavke kiseonika kao što je to uradio na jučerašnjoj konferenciji za novinare po pitanju nabavke CT aparata, a na zahtjev pojedinih nevladinih organizacija. Također želimo pohvaliti ovakav postupak gospodina Šadića koji je pokušao transparentno objasniti nabavku CT aparata.

Nakon argumentovane i dokazima potkrijepljene objave portala Times.ba o nabavci kiseonika u JZU “ Zdravstveni centar Brčko” tražimo od gospodina Šadića da preduzme sve neophodne mjere koje su u njegovoj nadležnosti kako bi se kaznili odgovorni za nabavku kiseonika u JZU “Zdravstveni centar Brčko”, a koji ne odgovara medicinskom kiseoniku i koji ne bi trebalo da se koristi u liječenju pacijenata.

Gospodo, po treći puta iznosimo činjenice koje su vidljive i sada već jasne i laicima i pitamo odgovorne u JZU “Zdravstveni centar Brčko” kada će izaći pred javnost i objasniti zašto je:

1. JZU “Zdravstveni centar Brčko” nabavljao tečni kiseonik koji u najmanju ruku ne odgovara medicinskom, te je predmet ugovora “nabavka tečnog kiseonika” a ne medicinskog,

2. Zašto je kiseonik nabavljan od spornog dobavljača firme KRAS D.O.O. iz Laktaša koja ne posjeduje odobrenje niti dozvole Agencije za lijekove i medicinka sredstva BiH za proizvodnju i prometovanje medicinskim kiseonikom,

3. Zašto su i ove godine zaključili ugovor sa spornom firmom KRAS D.O.O. na 4 godine a čija vrijednost iznosi oko 200 000 KM,

4. Hoće li raskinuti gore pomenuti ugovor i početi konačno nabavljati medicinski kiseonik ili će građani i naredne tri godine udisati onaj koji nije medicinski,

5. Zašto je Brčko po broju umrlih pri samom vrhu u BiH a time i u svijetu, da li je upotreba ovakvog kiseonika uticala na ovoliki broj umrlih jer je i u manjem BH entitetu ista situacija a korišten je kiseonik od istog dobavljača,

6. Zašto ste pokušali “zamazati oči” javnosti objavljivanjem nalaza firme LINDE iz Bečeja u kojem se govori o čistoći kiseonika a ne o tome da li je tehnički ili medicinski kiseonik?

Ako i ovaj puta izostane Vaš odgovor i objašnjenje svega gore pobrojanog, a što ste i dužni pružiti svim građanima, jer se radi o stvarima koje su direktno vezane za zdravlje i živote ljudi, prinuđeni smo pozvati i apelovati na sve relevantne institucije Brčko distrikta BiH od Policije, Inspekcije i Tužilaštva da preduzmu sve potrebne mjere i zaštite zdravlje i živote građana Distrikta, takođe ćemo apelovati i na sve nevladine organizacije i građane da zahtijevaju i istraju u svojim zahtjevima kako bi svi mi dobili odgovore na gore navedeno.

Izdvojeno