bdf.brcko@gmail.com

Ustavni sud potvrdio da je Brčko Distrikt vlasnik poljoprivrednog zemljišta i šuma, a RS-u oduzimaju to pravo?

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH nakon sastanka sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a, Gabrijelom Escobarom na press konferenciji iznio je niz laži, a koji se tiču državne imovine i svih zakonskih akata koji je u ovom trenutku reguliraju.

Govoreći o presudi Ustavnog suda BiH o poljoprivrednom i šumskom zemljištu u RS koji je proglašen neustavnim Dodik je nazvao apsurdom, jer je prema njegovim riječima Ustavni sud ranije svojom odlukom potvrdio da je Brčko distrikt vlasnik poljoprivrednog zemljišta i šuma, a Republici Srpskoj nakon 30 godina oduzimaju to pravo i “neki u Sarajevu misle da će to proći”.
Evo šta kaže presuda U1/11 
Paragraf 81

 

„Imajući u vidu navedeno Ustavni sud zaključuje da je RS donijela sporni zakon (Zakon o rješavanju statusa državne imovine) protivno članu 1/1 Ustava BiH (državni kontinuitet) i članu III/3 tačka b (dodatne nadležnosti države BiH) koji izražava princip ustavnosti, kao i člana IV/4e (ustavne nadležnosti zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH), koji dodjeljuje PS nadležnost u ostalim pitanjima koja su potrebna za provođenje dužnosti države, jer se radi o isključivoj nadležnosti BiH da regulira pitanje imovine iz člana 2 spornog zakona. Iz ovih razloga pobijeni zakon je protuustavan. Cjelokupan zakon ne može ostati na pravnoj snazi zajedno.

Na ovaj zaključak ne utječe ni činjenica da je Brčko Distrikt BiH usvojio Zakon o javnoj imovini Brčko Distrikta BiH, sa svojim specifičnim rješenjima. Ovaj zakon nije osporen pred Ustavnim sudom BiH, niti je predmet zahtjev za ocjenu ustavnosti (u konkretnom predmetu). Stoga Ustavni sud ne može ulaziti u ispitivanje nadležnosti za ispitivanje ovog zakona (Brčko Distrikta). Svaki suprotan pristup bi mogao voditi ka prejudiciranju ovog pitanja, što nije u skladu sa načinom rada Ustavnog suda BIH, koji se temelji ‘na principu zahtjeva’!.

Muharem Cero, ekspert za državnu imovinu istakao je da je na današnjem pressu nakon okončanog razgovara sa Escobarom Milorad Dodik nije u manipulativne svrhe izrekao samo ovu neistinu o rješavanju statusa državne imovine u specifikumu Brčko Distrikta, nego je u manipulativne svrhe obraćajući se prije svega neupućenim građanima RS-a, ali iznad svega svome glasačkom tijelu, i moguće manje informiranom dijelu diplomatske zajednice u BiH izrekao i netačne navode da je Federacija BiH svojim važećim zakonskim rješenjem utvrdila vlasništvo nad šumama i šumskom zemljištu na teritoriju jurisdikcije Federacije.

„Nije ovo prvi put da Milorad Dodik manipulira, iskrivljuje i netačno navodi ne samo zakonska rješenja nego čak i proizvoljna ustavna tumačenja Aneksa 4, uvijek i isključivo u diskursu agende sastavljene države.

Ova cjelokupna manipulacija jeste upravo osporavanje i zanemarivanje ustavnog principa državnog kontinuitet draže BiH iz člana 1/1 Aneksa 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a uz preferiranje koncepta sastavljene države kojega je brižno branio namećući mogućnost njegovog prihvatanja. Višegodišnje krivo srastanje je konačno pred slomom, a stoga i boli“, kazao je Cero.

Dodaje da je za BiH sakndalozno ukoliko je Dodik ovakvom pričom pokušavao dezavuirati i Escobara.

 

 

Izvor: nap.ba

Izdvojeno