bdf.brcko@gmail.com

POZIV NA ZAJEDNIČKU AKTIVNOST U OČUVANJU BRČKO DISTRIKTA BIH KAO TEMELJA I GARANTA OPSTOJNOSTI BiH

SAOPŠTENJE

 

POZIV NA ZAJEDNIČKU AKTIVNOST U OČUVANJU BRČKO DISTRIKTA BIH KAO ČVRSTOG I SNAŽNOG TEMELJA I GARANTA OPSTOJNOSTI BiH

Kao aktivni učesnik trogodišnjeg arbitražnog procesa koji se odvijao pred Međunarodnim Arbitražnim Tribunalom za oblast Brčkog želim posebno istaći i ovom prilikom Vaš značajan doprinos u cjelokupnom procesu, kako prilikom svjedočenja Vaših predstavnika pred Arbitražnim Tribunalom kao i u ukupnim aktivnostima u implementaciji KONAČNE ARBITRAŽNE ODLUKE i podrške multietničkim INSTITUCIJAMA Brčko distrikta BiH u izgradnji ambijenta u kojem su svi konstitutivni narodi i građani ravnopravni i gdje su građanska individualna i kolektivna prava i slobode građana i naroda koji imaju svoje prebivalište u Brčko distriktu BiH dostignuti na nivo europskih standarda uz uvažavanje osobenosti u pogledu jezika, pisma, kulture, tradicije i posebno vjerskih sloboda i visokog stepena međusobne tolerancije koje na ovom prostoru se uspješno izgrađuje.

Danas kad smo svjedoci najteže političke krize nakon Dejtona u našoj zemlji gdje se jednostrano najavljuju uskraćivanja nadležnosti INSTITUCIJA BiH i to u važnim segmentima funkcionisanja države poput oružanih snaga, pravosuđa, finansija itd., želim ukazati da je sve više međunarodnih i domaćih zvaničnika, kako bivših tako i sadašnjih, koji ukazuju na osjetljivost pitanja Brčko distrikta BiH u svim ovim političkim previranjima. Iz tog razloga odlučio sam se prvo Vama obratiti u nadi da će te se svestrano angažovati.

Uostalom, IZVJEŠTAJ Visokog Predstavnika gospodina Christiana Schmidta podnesen Savjetu bezbijednosti UN to slikovito potvrđuje, jer je i u tom IZVJEŠTAJU Brčko distrikt BiH posebno potenciran i čiji je status utvrđen KONAČNOM ARBITRAŽNOM ODLUKOM, najavom ove aktivnosti od strane vlasti Republike Srpske ugrožen.

Iskreno od Vas očekujem da pokrenete intezivnu i kordiniranu aktivnost na očuvanju stabilnosti Brčko distrikta BiH koji je u postojećoj ustavno-pravnoj unutrašnjoj strukturi BiH snažan temelj očuvanja BiH i svih INSTITUCIJA države koje su ovim najavama ugrožene.

Podsjetio bi Vas ovom prilikom da je Brčko distrikt BiH jedinstvena administrativna jedinica pod suverenitetom BiH, gdje su entiteti zajedno prenijeli sve nadležnosti trajno na multietničke INSTITUCIJE Brčko distrikta BiH i da je i dalje pod Supervizijom koja je istina suspendovana u augustu 2012 godine nakon što je Vlada Republike Srpske u decembru 2011 godine donijela ODLUKU o trajnom brisanju entitetske linije u oblasti Brčkog, kao i nakon jednoglasnog usvajanja od strane svih poslanika u Parlamentu BiH, dakle poslanika iz oba entiteta, AMANDMANA I na Ustav BiH na osnovu čega je KONAČNA ARBITRAŽNA ODLUKA ZA BRČKO u cijelosti postala dio ustavne strukture i unutrašnjeg uređenja BiH pored dva entiteta. Usvajanjem ovog AMANDMANA na Ustav BiH INSTITUCIJE Brčko distrikta BiH dobile su i pristup Ustavnom Sudu BiH.

Napominjem takođe da je još uvijek implementaciju KONAČNE ARBITRAŽNE ODLUKE nadgleda Međunarodni Arbitražni Tribunal koji je trenutno u stanju mirovanja, te ga je kao i ponovno aktiviranje Supervizije moguće aktivirati ako dođe do ozbiljnog narušavanja stanja u Brčko distriktu BiH, opstrukcijom rada INSTITUCIJA Brčko distrikta BiH odnosno povrede statusa Brčko distrikta BiH definasanog KONAČNOM ARBITRAŽNOM ODLUKOM i to jednostranim i nezakonitim radnjama bilo kojeg entiteta.

Na mogućnost ovakvog narušavanja ukupnog stanja u Brčko distriktu BiH i potrebe obraćanja Međunarodnom Arbitražnom Tribunalu za Brčko ukazuje i Visoki Predstavnik gospodin Christian Schmidt u svom IZVJEŠTAJU u Savjetu bezbijednosti UN. Bez obzira što vjerujem da Vam je sve navedeno poznato imao sam potebu da Vas i javnost ponovo upoznam sa ovim činjenicama koje su bitne za naredne aktivnosti i prijedloge koje Vam u ovom pozivu i apelu upućujem.

Moju zabrinutost za buduća događanja na prostoru Brčko distrikta BiH dijeli najveći broj građana, naročito nakon najave ČLANA Predsjedništva BiH gospodina Milorada Dodika da ima PRIJEDLOGE koji se odnose na Brčko distrikt BiH u procesu svoje misije osamostaljenja Republike Srpske, podsjećajući pri tome u svojoj izjavi da je Brčko distrikt BiH zajednička svojina oba entiteta a da je pri tome kao i većina zvaničnika iz tog entiteta svjesno zaobišao veoma bitnu okolnost da je oblast Brčkog jedinstvena administrativna jedinica pod direktnim suverenitetom BiH i da i ovom prilikom ukazujem da je Vlada Republike Srpske u decembru 2011 godine donijela ODLUKU da se u oblasti Brčkog trajno briše entitetska linija ovog entiteta, te da je usvajanjem AMANDMANA I na Ustav BiH, Brčko distrikt BiH je neraskidivi dio unutrašnjeg ustavnog uređenja države i ne postoji bilo kakav pravni osnov da se raspravlja o teritorijalnom ustroju odnosno novom crtanju entitetskih linija u oblasti Brčkog. Na ove okolnosti uporno ću ukazivati i drugim zvaničnicima, domaćim i međunarodnim kojima ću se u narednom periodu obraćati.

Od Vas iskreno očekujem puni angažman kod međunarodnih INSTITUCIJA i nadležnih državnih organa kako bi se ove najavljene jdnostrane aktivnosti preduprijedile. Moj apel je usmjeren da prije svega i Vi intenzivno ukazujete predstavnicima Međunarodne zajednice, pogotovo AMERIČKIM ZVANIČNICIMA kao i zemljama članicama VIJEĆA ZA IMPLEMENTACIJU MIRA da se u oblast Brčkog stacioniraju mirovne snage EUFORA-a ili snage NATO-a što bi bila još bolja opcija jer je ta mogućnost predviđena KONAČNOM ARBITRAŽNOM ODLUKOM ZA BRČKO i to u dovoljnom kapacitetu da smiri strahove građana za buduća dešavanja i time odvrate sve one koji bi pokusali jednostranim aktivnostima promijeniti stanje ili narušiti bezbijednost ove regije, obzirom da smo svjedoci da takve informacije gotovo svakodnevno pojavljuju u izjavama kako domaćih tako i stranih zvaničnika a odnose se na prostor Brčko distrikta BiH i sa ozbiljnim zabrinutostima za buduća događanja.

Uostalom, Brčko distrikt BiH je još uvijek uspješan i stabilan projekat koji je izgrađen uz snažnu podršku SAD i većina građana vjeruje u AMERIČKO ANGAŽOVANJE uz već prisutnog, veoma agilnog Supervizora gospodina Michaela Scanlana, da će zaštititi Brčko distrikt BiH, tako bi uz Vaše angažovanje i podršku ovaj PRIJEDLOG koji vam upućujem zauzeo sigurno značajno mjesto u agendama međunarodnih zvaničnika u budućim aktivnostima, kao i zvaničnih DRŽAVNIH INSTITUCIJA.

Moj drugi APEL ili PRIJEDLOG koji ću uputiti i zvaničnicima i DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA je hitno formiranje EKSPERTNOG TIMA, kako bi ga trenutno nazvao AKTIVNOSTI za ODBRANU KONAČNE ARBITRAŽNE ODLUKE I USTAVNO-PRAVNOG STATUSA BRČKO DISTRIKTA BIH , obzirom na najavljene procese osamostaljenja entiteta Republika Srpska donošenjem Odluka i Zakona u Narodnoj Skupštini tog entiteta, o uskraćivanju nadležnosti državnim INSTITUCIJAMA i prenos tih nadležnosti vezano za Oružane snage, VSTV, SUD BiH, indirektne poreze, kao i za uskraćivanje aktivnosti OSA i SIPA prostoru tog entiteta itd…

Smatram da na polju zaštite Brčko distrikta BiH u eventualnim pravnim postupcima i radnjama neophodno je angažovati eminentne pravne eksperte uz Vaše inicijative i neposredno angažovanje, kako bi svako kršenje STATUSA BRČKO DISTRIKTA BIH odmah prijavljivali sa valjanim argumentima i pravnim osnovom za eventualna kršenja statusa SUPERVIZORU, MEĐUNARODNOM ARBITRAŽNOM TRIBUNALU i domaćim nadležnim DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA, naravno i pravosudnim organima.

Na kraju, iako sam se prilikom ovog obraćanja u više navrata pozivao na IZVJEŠTAJ Visokog predstavnika za BiH gospodina Christiana Schmidta upućenog Savjetu bezbijednosti UN želim Vam prezentirati dio ocjene stanja u Brčko distriktu BiH koji je Visoki predstavnik u svom Izvještaju veoma realno prikazao:

“Šanse za nove sukobe su realne”

“Povlačenje RS-a iz ustavnog poretka BiH imalo bi nekoliko neposrednih implikacija pa i na Brčko distrikt BiH , trenutno jedino područje napretka u okviru AGENDE 5+2 , imajući u vidu da je Distrikt kondominijum između RS i Federacije i djeluje u okviru ustavnog poretka pod institucijama BiH, uključujući i one iz kojih RS je najavila povlačenje, a ne samo UIO na koju se Distrikt oslanja po pitanju prihoda. Pod ovim okolnostima, Arbitražni Sud za spor oko međuentitetske linije u Brčkom bi morao ocijeniti da li takve radnje RS predstavljaju ozbiljno nepoštivanje uslova Konačne odluke .”

( Citat iz Izvještaja Visokog predstavnika za BiH podnesenog Savjetu bezbijednosti UN 03.11.2021 god)

 

I sasvim na kraju ovog mog POZIVA i APELA želim Vas uvjeriti da građani Brčko distrikta BiH bez obzira na nacionalnost žele mir, stabilnost , bolju i izvjesniju budućnost, kao i da zvaničnici u lokalnim INSTITUCIJAMA Brčko distrikta BiH rade u ovo vrijeme normalno, drugo je pitanje koliko su efikasni i oni su, uvjeren sam posvećeni zajedničkoj izgradnji Distrikta i to na provođenju reformi koje stalno pokreće i inicira Supervizor za Brčko distrikt BiH gospodin Michael Scanlan s tim što je evidentno da neki od zvaničnika su već pod pritiskom svojih političkih stranaka i rukovodstva tih stranaka iz entiteta tako da postoji bojazan oko njihovog svestranog angažovanja prije svega u interesu građana Brčko distrikta BiH i provođenja svih reformi koji agilni Supervizor inicira, obzirom da je on jedan od najzaslužnijih za pozitivnu ocjenu koju Visoki predstavnik u svom IZVJEŠTAJU potencirao a odnosi se na Brčko distrikt BiH.

Svojim autoritetom i istinskim angažovanjem gospodin Michael Scanlan kao Supervizor za Brčko distrikt BiH još jednom je na najbolji način pokazao da je međunarodna prisutnost i angažovanje neophodno u BiH jer je na prostoru Brčko distrikta BiH od 2012 godine kada je SUPERVIZIJA suspendovana došlo do zastoja u ukupnom razvoju Distrikta, efikasan rad INSTITUCIJA je bio značajno usporen, korupcija, lični i stranački interes, nepotizam i neodgovorno raspolaganje javnim sredstvima ugrozilo je u značajnoj mjeri već izgrađene stabilne temelje Brčko distrikta BiH gdje su građani gubili povjerenje u VLAST i INSTITUCIJE i izabrane zvaničnike a mladi velikom broju napuštali ovu regiju i državu BiH.

Vjerujem da će Vas ovaj moj APEL I POZIV kao i ocjene stanja na koje sam ukazao i PRIJEDLOZI zainteresovati, očekujem i radujem se saradnji sa Vama .

 

Mirsad Đapo

 

Upučeno:

Vijeće Kongresa Bošnjačkih intelektualaca

Srpsko Građansko Vijeće

Hrvatsko Narodno Vijeće

Forum Parlamentaraca BiH 1990

 

 

Izdvojeno

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...