bdf.brcko@gmail.com

NAJZAD PROMJENA NA BOLJE UŽEG CENTRA GRADA

Nakon više od 20 godina, u užem centru grada, započeta je rekonstrukcija objekta Distrikta.

Završetak radova se očekuje u što kraćem mogućem roku, kako bi se još jedan objekat u Distriktu blagovremeno stavio u funkciju.

Rekonstrukcija pomenutog objekta je samo jedan u nizu ovakvih i sličnih projekata koji će u narednom periodu biti od prioritetne važnosti, kako bi se nakon višegodišnje stagnacije napravili pomaci i u ovom segmentu u Brčko distriktu BiH, te u punom kapacitetu iskoristili svi objekti našega grada.

 

Izvor: infobrcko

Izdvojeno