bdf.brcko@gmail.com

Ukoliko Vlast u Distriktu zauzmu čvrst stav protiv korupcije i političkog pokroviteljstva mogu osigurati prosperitetnu budućnost

Postoji mnogo aktuelnih primjera kako institucije Distrikta u partnerstvu sa međunarodnim donatorima mogu unaprijediti kvalitet života i klimu za investiranje u Distriktu. Ukoliko zauzmu čvrst stav protiv korupcije i političkog pokroviteljstva, vlasti Brčko Distrikta mogu osigurati prosperitetnu budućnost za generacije koje dolaze, podvukao je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan.

U utorak, zajedno sa talijanskim ambasadorom u BiH, supervizor je prisustvovao potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između gradonačelnika Brčkog i šefice ureda EBRD-a u BiH za program EBRD-a „Zeleni gradovi“. Program „Zeleni gradovi“ EBRD-a nudi konkretnu pomoć gradovima u unapređenju njihovih ekoloških performansi. Ovaj program i izrada akcionog plana za program “Zeleni gradovi” (Green Cities Action Plan – GCAP) osigurat će za Brčko pristup sredstvima i smjernice za izgradnju bolje i održivije budućnosti za sve njegove stanovnike.

U srijedu je supervizor prisustvovao konferenciji pod nazivom „Organiziran i reguliran energetski sektor Brčko Distrikta BiH – put prema samoodrživosti“, koju je organizirao USAID u okviru Projekta asistencije energetskom sektoru u saradnji sa Vladom Brčko Distrikta. Zajednički cilj je stvoriti prilike za investiranje u održivu, priuštivu, zelenu energiju u Distriktu, putem usvajanja modernog zakonodavstva o električnoj energiji, obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti.

Međutim, ove aktivnosti će imati uspjeha samo u onom Brčkom u kojem postoji nulta tolerancija prema korupciji, jednaka primjena zakona na sve građane i odsustvo političkog pokroviteljstva kako u javnoj administraciji tako i u javnim preduzećima.

Ovo je poruka koju je supervizor prenio na sastancima sa šefom policije Brčko Distrikta, glavnim tužiteljem Tužiteljstva Distrikta, predsjedavajućom i članicama Komisije za utvrđivanje sukobu interesa i direktorom Ureda za borbu protiv korupcije i njegovim zamjenikom.

U razgovorima sa liderima Distrikta, supervizor kontinuirano ističe primat koje ove ključne institucije trebaju imati kako u smislu političke podrške tako i budžetske, ukoliko vlasti Brčkog žele imati održivu ekonomiju i unaprijediti kvalitet života za cjelokupnu zajednicu. Osiguranje punog finansiranja, osoblja i operativnosti Ureda za borbu protiv korupcije i Komisije za utvrđivanje sukoba interesa do kraja godine bio bi jasan znak da postoji istinska politička volja za ostvarenje ovog cilja.

Izdvojeno