bdf.brcko@gmail.com

Ukoliko Vlast u Distriktu zauzmu čvrst stav protiv korupcije i političkog pokroviteljstva mogu osigurati prosperitetnu budućnost

Postoji mnogo aktuelnih primjera kako institucije Distrikta u partnerstvu sa međunarodnim donatorima mogu unaprijediti kvalitet života i klimu za investiranje u Distriktu. Ukoliko zauzmu čvrst stav protiv korupcije i političkog pokroviteljstva, vlasti Brčko Distrikta mogu osigurati prosperitetnu budućnost za generacije koje dolaze, podvukao je prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Michael Scanlan.

U utorak, zajedno sa talijanskim ambasadorom u BiH, supervizor je prisustvovao potpisivanju Memoranduma o razumijevanju između gradonačelnika Brčkog i šefice ureda EBRD-a u BiH za program EBRD-a „Zeleni gradovi“. Program „Zeleni gradovi“ EBRD-a nudi konkretnu pomoć gradovima u unapređenju njihovih ekoloških performansi. Ovaj program i izrada akcionog plana za program “Zeleni gradovi” (Green Cities Action Plan – GCAP) osigurat će za Brčko pristup sredstvima i smjernice za izgradnju bolje i održivije budućnosti za sve njegove stanovnike.

U srijedu je supervizor prisustvovao konferenciji pod nazivom „Organiziran i reguliran energetski sektor Brčko Distrikta BiH – put prema samoodrživosti“, koju je organizirao USAID u okviru Projekta asistencije energetskom sektoru u saradnji sa Vladom Brčko Distrikta. Zajednički cilj je stvoriti prilike za investiranje u održivu, priuštivu, zelenu energiju u Distriktu, putem usvajanja modernog zakonodavstva o električnoj energiji, obnovljivim izvorima energije i energetskoj efikasnosti.

Međutim, ove aktivnosti će imati uspjeha samo u onom Brčkom u kojem postoji nulta tolerancija prema korupciji, jednaka primjena zakona na sve građane i odsustvo političkog pokroviteljstva kako u javnoj administraciji tako i u javnim preduzećima.

Ovo je poruka koju je supervizor prenio na sastancima sa šefom policije Brčko Distrikta, glavnim tužiteljem Tužiteljstva Distrikta, predsjedavajućom i članicama Komisije za utvrđivanje sukobu interesa i direktorom Ureda za borbu protiv korupcije i njegovim zamjenikom.

U razgovorima sa liderima Distrikta, supervizor kontinuirano ističe primat koje ove ključne institucije trebaju imati kako u smislu političke podrške tako i budžetske, ukoliko vlasti Brčkog žele imati održivu ekonomiju i unaprijediti kvalitet života za cjelokupnu zajednicu. Osiguranje punog finansiranja, osoblja i operativnosti Ureda za borbu protiv korupcije i Komisije za utvrđivanje sukoba interesa do kraja godine bio bi jasan znak da postoji istinska politička volja za ostvarenje ovog cilja.

Izdvojeno

Mrtve ribe plove mrtvom rijekom u mrtvom gradu koji se zove Brčko

Odavno smo u Brčkom shvatili da nas u ovom gradu ne smije ništa iznenaditi ili, što bi Sidran rekao ,, ...svikao sam na čuda,...

Trenutno nema alternative dr. Nišiću na mjestu gradonačelnika Brčko Distrikta BiH!

Bilo bi krajnje neozbiljno i maliciozno ocjenjivati rad nove/stare vlade na čelu sa dr. Nišićem apstrahirajući od konteksta u kojem je ta vlast formirana...

KO TO BRANI, A KO NAPADA BRČKO DISTRIKT BIH?

Mada je već odavno jasno da je javna riječ u Brčkom izgubila svaki smisao, ipak je teško pasivno posmatrati ovu rašomonijadu (različita viđenja) oko...

Nije kriv Dodik što pravi svoju državu, krivi su Bošnjaci/Bosanci što su mu prepustili Bosnu

Bošnjaci, većinski muslimani, ovih dana obilježavaju Bajram hadža i kurbana. U skladu s naredbom, oni koji su u mogućnosti hodočaste u Mekku i obavljaju...

Može se kad se hoće: Brčanski Apelacioni sud stavio van snage Zakon o izmjenama Zakona o platama sudija i tužilaca

Apelacioni sud Distritka na sjednici održanoj 16.05. 2023. donio je presudu kojom se stavlja van snage Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o platama...

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...