bdf.brcko@gmail.com

STRANAČKO ŠTANCANJE DIPLOMA

U Ulici maršala Tita na broju 2 u Tuzli locirana je poslovna zgrada u kojoj se možete kockati, kupovati, ili pak studirati na Evropskom univerzitetu Kallos. Taj univerzitet je jedan uz još dva iz Brčko distrikta BiH (Internacionalni univerzitet i Evropski univerzitet), koji se nadaju skorom dobijanju institucionalne akreditacije kako bi postali akreditivane visokoškolske ustanove Agencije za razvoj visokog obrazovnja i osiguranja kvaliteta BiH.

Dakle, u toku je akreditacija tri univerziteta u BiH u čijem radu i poslovanju postoje mnoge kontroverze – najblaže rečeno. Prije dobijanja akreditacije bilo kojeg univerziteta komisija radi procjenu i analizu da li ta ustanove ispunjava standarde i stroga pravila.

„AKADEMIK“ STANKOVIĆ I POLITIČKE VEZE

Tako je na papiru, a u praksi posve drugačije. Dokaz za to su već imenovane komisije ova tri univerziteta čiji su članovi interesno i politički vezani za njih. O ovome je nedavno u sjedište Agencije u Banjaluci stigla i anonimna prijava sa pratećom dokumentacijom, koju posjeduje i naš portal. U prijavi su navedena imena članova komisije i opisana njihova politička veza sa univerzitetima.

Podsjećamo, prije četiri mjeseca Inforadar je objavio priču o tome da je sve počelo krajem 2011. kada su u Brčko distriktu osnovane tri visokoškolske ustanove: Evropski univerzitet, Internacionalni univerzitet i Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija Empirica.

Sve tri ustanove su u Rješenjima dobile pravo da mogu upisivati studente samo na prvu godinu studija na sva tri ciklusa (dodiplomski studij, master studij i doktorski studij), a to znači da od osnovanih univerziteta niti jedan nije mogao izdati bilo kakvu diplomu prije 2014. godine. Prvi svršeni studenti prvog ciklusa mogli su diplomirati najranije 2014. na trogodišnjem, odnosno 2015. na četverogodišnjem studiju, magistranti 2013., a doktoranti 2014. godine. Međutim, prva diploma na Evropskom univerzitetu u Brčkom izdata je još prije njegovog osnivanja!

Foto: Evropski univerzitet Brčko distrikt

Za cijelu priču značajno je da je osnivač Evropskog univerziteta Nedeljko Stanković, kojeg je početkom aprila ove godine Privremena komisija Parlamenta BiH u sastavu: Denis Zvizdić, Nenad Stevandić, Nikola Lovrinović, Amir Fazlić, Bariša Čolak i Sredoje Nović, imenovala za novog člana Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH (HEA).

Kako smo izvijestili u prošloj priči, njegovo imenovanje je sporno najprije iz razloga jer je političko i jer je u dubokom sukobu interesa budući da je vlasnik dva univerziteta, ali i lažnih akademskih zvanja. U medijima se Stanković predstavlja kao neko ko je završio pravo u Sarajevu, magistrirao u Beču, a doktorirao pred komisijom u Kanadi.

Međutim, istina je da je Stanković u školskoj 2011./2012. godini diplomirao na privatnom fakultetu Apeiron Banjaluka. U avgustu 2012. magistrirao je na svom upravo osnovanom Evropskom univerzitetu u Brčkom, a ne u Beču, kako navodi u javnosti. Nekoliko mjeseci kasnije, 2013., takođe na svom Evropskom univerzitetu je doktorirao – na fakultetu za sport.

Foto: Lažni CV

No, Stankoviću ni to nije bilo dovoljno pa ga je 2016. u Beogradu stanovito udruženje građana, koje sa nazvalo Evropska akademija nauka i umjetnosti, proglasilo „akademikom“. Dakle od diplomatna 2011. do titule „akademika“ 2016. godine.

Priča kulminira nakon što je u sudski registar Stankovićevog Evropskog univerziteta prvi puta upisan rektor, ali tek 2015. godine, koji jedini po zakonu može potpisivati diplome. Za rektora je imenovan prof. dr Zoran Milošević koji je, međutim, potpisivao diplome sve godine od osnivanja Evropskog univerziteta, iako nije imao nikakvo zakonsko uporište u tome.

U periodu od 2012.-2015. godine izdano je čak 500 zakonski neispravnih diploma, što je utvrdio 2016. godine u upravnom nadzoru tadašnji šef Odjeljenja za obrazovanje Vlade Brčko distrikta Esed Kadrić (sadašnji gradonačelnik). Prijava o tome je 2019. poslana na adrese SIPA-e, Tužilaštva Brčko distrikta i Agencije za priznavanje dokumenata iz oblasti Visokog obrazovanja CIP. Međutim, nijedna od ovih agencija i institucija nije otvorila istragu po ovoj prijavi.

Foto: Rješenje koje je izdao Esed Kadrić

Danas ovaj univerzitet izvodi nastavu na 56 studijskih programa, iako za novih 35 studijska programa nikada nije prošao proceduru u skladu sa članom 32. stav 3. Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH 30/9).

SDA DEMOKRATIJA

Svjestan da se i njegov glas u Agenciji HEA priznaje, Stankoviću nije bilo teško sastaviti Komisiju koja će procijeniti da li njegov univerzitet zadovoljava sve postavljene uslove i standarde.

Inforadar objavljuje imena članova Komisije za akreditaciju: To su: Džemal Najetović, Lazo Roljić, Ana Luburić, Sabahudin Hadžialić i Marjana Merkač Skok

O Najetovićevoj prisnosti sa Stankovićem već smo pisali, a dolazi sa Internacionalnog univerziteta Travnik. Naš izvor tvrdi da je Najetović u sukobu interesa jer je prethodno bio u Komisiji za sprovođenje postupka licenciranja studijskih programa sva tri ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Evropskog univerziteta Kallos u Tuzli, zajedno sa bliskom osobom Bege Gutića – profesorom Rasimom Dacićem, rektorom Univerziteta u Travniku, na kojem  je Bego Gutić u to vrijeme magistrirao. 

Lazo Roljić je penzionisani profesor sa Univerziteta u Banja Luci, a Ana Luburić studentica Sveučilišta Mostar. Sabahudin Hadžialić je predstavnik  privrede i prakse, dok je Marjana Merkač Skok sa Univerziteta Celje.

Drugi univerzitet koji je dobio članove Komisije za akreditaciju je Internacionalni univerzitet Brčko distrikt. U registru poslovnih subjekata u BiH  kao osnivač sa jednom šestinom dioničkog udjela naveden je Mirza Čelik, donedavni SDA-ov predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo.

Foto: Osnivači iz Registra poslovnih subjekata

Međutim, prema nezvaničnim informacijama iz dva nezavisna izvora, stvarni vlasnik je čovjek iz samog vrha Brčko distirkta, dok je Čelik navodno tek fiktivni suvlasnik Univerziteta.

Inače, rektor Internacionalnog univerziteta je Rahim Gadžić, koji je istovremeno i član Odbora za visoko obrazovanje Parlamenta FBiH, a koji već odavno lobira da se ovaj univerzitet akreditira. Listu potencijalnih članova Komisije za akreditaciju predlaže nadležno Odjeljenje za obrazovanje u Vladi Brčko distrikta, te je šalje Agenciji HEA.

„U slučaju ovog univerziteta, Gadžić je bio u posjedu te liste i prije nego je pristigla u Agenciju HEA, a što navodi na sumnju da je čak učestvovao u odabiru imena članova Komisije“, ističe naš izvor.

Rješenjem o ispunjenosti uslova za osnivanje i početak rada od 11. januara 2012. Internacionalnom univerzitetu je odobren rad sa sedam fakulteta i 14 studijskih programa. Danas ovaj univerzitet izvodi nastavu na 47 studijskih programa, iako za nova 33 studijska programa također nikada nije prošao proceduru o uvođenju novih studijskih programa, niti posjeduje rješenje o ispunjavanju uslova, također ni dozvolu niti licencu za njihovo izvođenje.

Foto: Registar Internacionalni univerzitet

U komisiji koja treba da ocijeni univerzitet je i Sead Dizdarević, šef stručnih službi u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, angažovan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, inače šura Denisa Zvizdića, koji je kao član Komisije za izbor UO Agencije HEA BiH glasao za Stankovićev izbor. Ostali članovi komisije su: Marko Vasiljević, Univerzitet Istočno Sarajevo, Ozren Trišić, student Univerzitet Banja Luka, Duljko Hasić, privreda i praksa, te Ivan Prskalo, „međunarodni stručnjak“ iz Zagreba.

KALLOS OSNOVAN GOTOVO PREKO NOĆI

I za Evropski univerzitet Kallos Tuzla Agencija HEA zaprimila je anonimnu prijavu u kojoj se navodi da univerzitet ne zapošljava dovoljan broj nastavnika i asistenata, upozorava na kupovina uslova za napredovanje u zvanje, na neregularnosti prilikom izbora u zvanje redovnog profesora Nedeljka Stankovića, da se obavljaju dužnosti V.D. dekana u periodu i do šest godina (iako zakon propisuje dvije godine), da pojedine osobe istovremenom obavljaju više funkcija, poput Nedeljka Stankovića koji je istovremeno bio v.d. rektora i v.d. dekana, itd.

Foto: Univerzitet Kallos

Ova prijava je također poslana i na adrese Ministarstva obrazovanja TK, Komisije za obrazovanje TK, Komisije za korupciju TK.

U svemu je bitno podsjetiti da je, nakon što se sve u Brčkom „zakomplikovalo“, Stanković Univerzitet Kollos u Tuzli sa identičnim konceptom osnovao 2015. godine gotovo preko noći, uz pomoć tadašnjeg premijera Bege Gutića (SDA) 2015. godine. Iako nema doktorat iz pravnih nauka Stanković je dekan, ali i rektor Pravnog fakulteta na oba Univerziteta. „Samo“ mu još nedostaje, kao i za onaj u Brčko distriktu – akreditacija.

Ovoga puta Stanković, sada kao o član Uprave Agencije HEA, ide na sigurno sa njemu bliskim ljudima koji će ga dovesti do akreditacije. To su: Bernadin Ibrahimpašić, Univerzitet u Bihaću; Mensura Kudumović, Univerzitet u Sarajevu; Amina Krdžalić, student Tehničkog univerziteta Graz; Suad Gačo, privreda i praksa (koji je u sukobu interesa jer je bio član Komisije za licenciranje Medicinskog fakulteta na Evropskom univerzitetu Kallos u vrijeme premijera Gutića) te Gordana Paleković, Sveučilište Zagreb.

Inforadar je prije desetak dana menadžmentu Agencije za visoko obtazovanje uputio pitanja u vezi s pričom koju smo istraživali. Međutim, kao i prethodni put iz HEA-e se nisu udostojili da odgovore.

Podsjećamo da su dosad u BiH 37 univerziteta dobila akreditaciju, od čega je čak više od tri četvrtine privatnih. Dosadašnjim načinom izdavanja akreditacija urušeni su evropski standardi i unakaženi svi planovi za kvalitetan razvoj obrazovanja. S novim, politički postavljenim članovima Uprave, ovakva praksa će samo bitio nastavljena a vjerovatno i intezivirana. A to znači štancanje diploma neophodnih stranačkim mašinerijama.

 

 

Izdvojeno