bdf.brcko@gmail.com

O RADU VLADE BRČKO DISTRIKTA BIH

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine danas je okončala treći nastavak 28. redovne sjednice usvojivši prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH namijenjenih za liječenje specifičnih bolesti.

Ovim programom obuhvaćena su liječenja van Brčko distrikta BiH po preporuci Komisije FZO, za liječenja koja nisu moguća u JZU „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH niti u zdravstvenim ustanovama okruženja s kojima FZO Brčko distrikta BiH ima ugovor.

Nakon okončanja 28. redovne sjednice otvorena je i 29. redovna sjednica na kojoj je usvojen Zaključak o davanju saglasnosti Javnom preduzeću „Putevi Brčko“ za izgradnju semafora na lokacijama MZ „4. Juli“ i MZ „Brka“ te je usvojena Odluka o odobravanju programa utroška sredstava za dodjelu kapitalne donacije JP „Komunalno Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH u svrhu nabavke novogodišnjih ukrasa.

Na sjednici je usvojen prijedlog Odluke o odobravanju tekućeg transfera i usvajanju programa utroška sredstava za samozapošljavanje u poljoprivredi na području Brčko distrikta BiH u 2021. godini. Također je razmatrana potreba realizacije programa stambenog zbrinjavanja porodice poginulog borca, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida, kao i demobilisanog borca i članove porodice umrlog demobilisanog borca na osnovu kriterija usvojenih 2020. godine, a iz sredstava osiguranih u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2021. godinu te je Vlada odobrila utrošak tih sredstava za realizaciju i okončanje postupaka započetih u toku kalendarske 2020. godine.

 

Izvor: VBDBiH

Izdvojeno