bdf.brcko@gmail.com

Stećci, najreprezentativnije kulturno-historijsko nasljeđe Lopara

Ljiljana Vrućinić, arheolog i viši stručni saradnik u Republičkom zavodu za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasledja, razgovarala je juče sa načelnikom opštine Lopare, Radom Savićem, i upoznala ga sa radom na elaboratu, koji će za ovu lokalnu zajednicu, uskoro biti završen.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasleđa, kontinuirano sprovodi svoje aktivnosti na području ove opštine!

Vranićeva je rekla novinarima, da su do sada, u nekim fazama, uspjeli da registruju oko tridesetak, arheoloških lokaliteta, prije svega iz praistorijskog perioda i iz perioda punog razvijenog srednjeg vijeka.

Ona je dodala da je fokus istraživanja usmjeren na stećke, jer su oni najreprezentativnija jedinica mjere kada je u pitanju kulturno-istorijsko nasleđe Lopara.

„U valorizovanju kultruno-istorijskog nasleđa već je završen elaborat kojim bi se nekropola stećaka u Piperima, koja predstavlja u tri grupacije razdvojenu cjelinu, proglasila kulturnim dobrom od velikog značaja“, istakla je Vrućinićeva.

Načelnik opštine Lopare je izrazio zahvalnost Ljiljani Vrućinić na aktivnostima koje provodi na teritoriji opštine Lopare.

„To ćemo iskoristiti da naprvimo uslove da ljudi koji dolaze u Lopare i zanima ih ovaj istorijski period vide stećke, te da to bude jedna od turističkih ponuda“, naveo je Savić.
On je rekao da zato treba uključiti stručnjake iz raznih oblasti kako bi se sve predstavilo na jednom kvalitetnom nivou.

 

ISTOK

Izdvojeno