bdf.brcko@gmail.com

NOVE BAJKICE SUPERVIZORA: KLJUČ ZA BRČKO DISTRIKT JE U DEPOLITIZIRANOJ I PROFESIONALNOJ ADMINISTRACIJI

ajedno sa švicarskim ambasadorom u BiH, Danielom Hunnom, prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt, Michael Scanlan, sastao se u srijedu sa čelnicima Vlade i Skupštine Distrikta. Sastanak se, između ostalog, fokusirao na multidonatorski projekat koji je podržao i Distrikt, a kojim će se osigurati da Brčko bude do 2024. godine očišćeno od mina. Razgovaralo se i o neizostavnoj ulozi nevladinih organizacija u demokratskom društvu i nultoj toleranciji prema korupciji, kako bi se osigurala efikasna i dobra uprava.

Scanlan je pohvalio vlasti za napredak u pogledu odgovorne pripreme budžeta u skladu sa novim Zakonom o budžetu, i za pokretanje procesa kako bi se ispunili rokovi za njegovo usvajanje predviđeni Statutom.

Naredni korak je osigurati efikasno planiranje, posebno kapitalnih projekata, tako da implementacija može početi brzo nakon odobrenja sredstava za te projekte. Veliki iznosi javnih sredstava previše godina su ležali neiskorišteni na računima zbog administrativnih kašnjenja. Vlasti Brčkog imaju priliku, ali i obavezu, da ostvare mnogo brže pomake zahvaljujući najvećem budžetu po glavi stanovnika u zemlji.

Ovo pokazuje koliko je hitna reforma javne uprave i državne službe zasnovana na meritokratiji, transparentnosti i racionalizaciji broja zaposlenih, gdje politika neće igrati nikakvu ulogu. To se odnosi na konkursne procedure, odabir zaposlenih, ocjenjivanje učinka i stalno stručno usavršavanje, kako bi državni službenici bili efikasni i uspješni u radu. Za početak, ugovori o djelu trebali bi biti rijetki izuzetak a ne uobičajena praksa, kako je to bio slučaj do sada. To je, najblaže rečeno, odraz lošeg upravljanja.

Građani Distrikta ne mogu zahtijevati ništa manje imajući u vidu trošak koji glomazna javna uprava Brčkog predstavlja za budžet i jedinstveno velikodušan iznos koji se Brčkom dodjeljuje putem fiksnog koeficijenta i koji ne treba rasipati. Ovo stavlja poseban prioritet na elektronsku upravu i elektronske usluge, koje bi u Distriktu trebale biti sveprisutne, naglasio je supervizor.

O ovim temama se razgovaralo i na sastancima supervizora sa direktorom Direkcije za finansije Brčko Distrikta, te direktorom JP „Putevi Brčko“ i njegovim saradnicima. Scanlan je također posjetio građevinske radove u luci Brčko i sastao se sa upravom luke.

Ured visokot predstavnika

Izdvojeno