bdf.brcko@gmail.com

„Skeniranjem“ korupcije ojačati javno zdravstvo Brčko Distrikta BiH

Nakon edukacije medicinskog osoblja, javni zdravstveni sektor Brčko distrikta će, napokon, na raspolaganju imati svoj aparat za kompjuterizovanu tomografiju (CT), čime će se prekinuti dosadašnja praksa da se umjesto pregleda u brčanskoj bolnici pacijenti iz Distrikta upućuju u privatne klinike u Tuzli, Bijeljini ili u samom Brčkom.

Posebno što je po mišljenju stručnjaka ljekarske struke kvalitet te dijagnostike u privatnim ustanovama bio upitan, pa je kampanju pod motom „Skenirajnmo korupciju“ pokrenulo Udruženje građana “Demos” iz Brčkog.

-Javnosti smo putem Javne tribine predstavili dosadašnje rezultate kampanje koju je DEMOS pokrenuo sa opštim ciljem da doprinesemo smanjenju korupcije u javnim nabavkama specijalističkih medicinskih aparata na području Brčko Distrikta. Specifični ciljevi bili su javno ukazivanje na probleme u toku nabavki CT i aparata za magnetnu rezonantnu tomografiju (MRI), neophodnih za kvalitetnu dijagnostiku, koji su od presudne važnosti za kvalitetno liječenje – izjavio je predsjednik Udruženja Božidar Jović.

Zagovaranjem provođenja transparetnog procesa navedenih nabavki u BD i animiranje civilnog društva i građana Brčko Distrikta kroz aktivno uključivanje u borbu protiv korupcije sa fokusom na javne nabavke zdravstvenog sektora Brčko Distrikta, doprinjeli su da se ubrza   procedura oko nabave aparata magnetne rezonance, nakon poništenja prvog javnog poziva zbog žalbe učesnika na javnom pozivu.

-Moguće je da neko od dobavljača, u prvom krugu ponude, bio favorizovan. a mi smo putem uličnih akcija i istupima u javnosti ukazivali i da se to mora eliminisati u interesu ne samo budžeta BD, već i zdravlja pacijenata, znajući za tu problematičnost kvaliteta dijagnostike u privatnim zdravstvenim ustanovama – kaže Jović, napominjujući da se uz to godinama u džepove privatnika van Brčkog odlivalo oko milion konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.

To je podvukao i koordinator projekta Damjan Dundžić, izrazivši očekivanja da će proces nabavke i aparata za magnetnu rezonancu, koju sada za razliku od prošlog javnog poziva, vodi JZU „Zdravstveni centar“ Brčko, biti brža i ekspeditivnija iz razloga što je u nabavu ovaj put uključena i struka.

-Sa pravom smo ukazivali da se u dosadašnjim nabavkama aparata za dijagnostiku u brčanskom javnom zdravstvu radilo o koruptivnim radnjama, namjernom odugovlačenju u procesu nabavke pomenutih aparata, a sve sa ciljem što dužeg finansiranja ove vrste dijagnostike u privatnim klinikama u okruženju i samom Brčkom, te sticanju lične koristi – izjavio je Dundžić.

Predsjednik udruženja „Demos“, Božidar Jović, uz najavu da će se ovo udruženje i dalje u svome radu baviti “skeniranjem korupcije”, jer je korupcija i dalje u našem društvu široko rasprostranjena, poručio je da će sljedeći projekt uz podršku CCI-ija i saradnju s Vladom Distrikta, biti posvećen ostvarivanju prava lica koja u Brčko distriktu rade putem ugovora o djelu i privremenom ili povremenom angažovanju.

 

Izvor: antikorupcija.info

Izdvojeno