bdf.brcko@gmail.com

Da li se u brčanskoj Bolnici koristi industrijski kiseonik?

Predstavnici „Naroda i pravde“ izrazili su danas zabrinutost da je u JZU “Zdravstveni centar” Brčko korišten industrijski kiseonik za liječenje pacijenata.

Politički sekretar Naroda i pravde Rasim Smajlović je na današnjoj konferenciji za štampu rekao da se afera upotrebe industrijskog kiseonika širi na cijelom prostoru BiH, a da vlast u Brčko distriktu još uvijek neadekvatno reaguje. Od Gradonačelnika i Vlade očekujemo i zahtijevamo da se jasno odredi i javnosti prezentuje na koji način je nabavljen kiseonik za potrebe našeg Zdravstvenog centra, sagleda i ocijeni zakonitost postupka nabavke kiseonika koji je morao biti medicinski i za njega je propisana procedura nabavke kao i za lijekove i to u postupku gdje je je neophodno odobrenje državne Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

„Upućujemo sa ove konferencije za štampu zahtjev da se u roku 24 sata Gradonačelinik i Vlada konkretno i transparentno očituje o svim ovim navodima te prezentuje javnosti stvarno stanje u vezi korištenja kiseonika u liječenju pacijenata u JZU Zdravstveni Centar Brčko i to naročito u KOVID odjeljenju“, istako je Smajlović.

Očekujemo, kaže on, da nas gradonačelnik i Vlada obavijesti da li je prethodnih dana zatražila informaciju od državne Agencije za lijekove i medicinske proizvode o tome da li je dobavljač kiseonika za naš zdravstveni centar registrovan za ovu djelatnost, te da li je podnio zahtjev za odobrenje korištenja kiseonika koji se isporučuje u medicinske svrhe za potrebe pacijenata u Brčko distriktu BiH.

“Posebno smo zabrinuti činjenicom da se kao dobavljač kiseonika za naš zdravstveni centar pojavljuje firma ,”Kras” iz Laktaša tim prije što je direktor Agencije za lijekove i medicinske proizvode već saopštio da je jedina firma u BiH registrovana za uvoz, proizvodnju i promet medicinskog kiseonika firma “Messer” iz Sarajeva, što ukazuja da firma “Kras” nema potrebnu dokumentaciju za proizvodnju niti promet medicinskog kiseonika kao ni dozvolu Agencije za lijekove i medicinske proizvode.

Gradonačelnik i Vlada imaju obavezu predočiti javnosti ugovore za nabavku medicinskog kiseonika za prethodne dvije godine, količine, cijene i dobavljače sa posebnom naznakom u potpisanim ugovorima da li je predmet nabavke medicinski kiseonik ili samo kiseonik sa procentom čistoće 99,5 %. Posebno nas zanima da li se i danas koristi taj nabavljeni kiseonik jer imamo informaciju da je UKC Banja Luka od juče počeo nabavku medicinskog kiseonika iz Sarajeva, očigledno od jedine registrovane firme u BiH za ove nabavke.

Naš zahtjev sa ove konferencije upućujemo i prema Skupštini Brčko distrikta BiH da najkasnije u ponedjeljak održi vanredno zasijedanje po ovom pitanju i zauzme potrebne stavove i donese konkretne mjere, s obzirom da ćemo insistirati na odgovornosti svih koji su eventualno provodili nezakonite nabavke medicinskog kiseonika i time ugrozili zdravlje i zivote naših građana, a za šta već postoje osnovane sumnje dovoljne da se u cjelokupni postupak nabavke kiseonika za potrebe našeg zdravstvenog centra uključe nadležne institucije Brčko distrikta.

Da je situacija po ovom pitanju ozbiljna upućuje i zvanični podatak da je od posljedica Kovida po zvaničnim podacima u BiH umrlo 10.502 osobe, a od toga u Brčko distriktu BiH 367 osoba što je daleko iznad prosječne stope smrtnosti u odnosu na broj stanovnika u BiH što dovoljno pokazuje sama činjenica da u Brčko distriktu BiH živi oko 2 % stanovnika, a stopa smrtnosti stanovništva od posljedica Kovida 19 je iznad 3% ili za 50 % veća od prosjeka u BiH.

Zar vlast ovi podaci ne zabrinjavaju tim prije što je BiH po stopi smrtnosti u odnosu na broj stanovnika prva u Europi, a druga u svijetu a evo ovi zvanični statistički podaci pokazuju da je Brčko distrikt BiH prvi ili među prvima u BiH a samim tim i u svijetu”, rekao je Smajlović.

U organizaciji Narod i Pravda će insistirati da se veoma brzo uradi temeljita revizija svih nabavki medicinske opreme, lijekova, zaštitnih sredstava u prethodne dvije godine i to za svaku nabavku pojedinačno i o tome obavijesti javnost i podnese informacija Skupštini Brčko distrikta BiH kako bi se došlo do stvarnih činjenica o ovim nabavkama pogotovo najznačajnije opreme kao što je magnetna rezonanca, CTaparat pa sve do medicinskih kreveta, respiratora, vakcina kao i postrojenja za kiseonik i boce za kiseonik koja je prozvedena 1997. godine, a i sada je u upotrebi, a čiju instalaciju i ugradnju je vršila sporna firma “KRAS” iz Laktaša.

Na kraju, kaže on, obraćamo se institucijama Brčko distrikta da energično pruzmu mjere na provjeri svih ovih gore pobrojanih nabavki.

 

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno